İSTİKRAR YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu )

ÖZET BİLGİLER
Sunum Para Ünitesi TL
Dataların İlişkin Olduğu Finansal Tablo Yılı / Devri 2023 / 6 Aylık
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
1) Şirket temel mukavelesinde yer alan faaliyet alanları ortasında İştirak Finans Prensiplerine uygun olmayan faaliyet yer alıyor mu? EVET
2) Şirket temel kontratında İştirak Finans Unsurlarına uygun olmayan imtiyaz bulunuyor mu? HAYIR
3) Şirketin İştirak Finans Prensiplerine Uygun Olmayan Gelirlerinin Oranı (%) [ (3A+3B-3C) / 3D ] * 100 4,57
4) Şirketin İştirak Finans Prensiplerine Uygun Olmayan Varlıklarının Meblağı (4E-4F) 122.758.314
5) Şirketin İştirak Finans Prensiplerine Uygun Olmayan Borçlarının Fiyatı (5H-5I) 468.106.128

1) İştirak Finans Prensiplerine Uygun Olmayan Faaliyetlere Ait Temel Mukavele Bilgileri
EVET / HAYIR İLGİLİ TEMEL MUKAVELE HUSUSUNUN NUMARASI
1) Şirket temel mukavelesinde Hisse Senedi İhracı ve Alım-Satımı Standardı (Standart) husus 1.1’de sayılan faaliyetlerden herhangi birinin yapılabileceği yazıyor mu? EVET (3.A.1)
2) Şirket esas sözleşmesinde, faaliyetleri arasında Standart madde 1.1’de sayılan faaliyetlerden rastgele biri olan şirketlere ortak olunabileceği yazıyor mu? HAYIR
3) Şirketin hakim ortak olarak %50’den fazlasına sahip olduğu bağlı ortaklıklarından (varsa) en az birisinin esas sözleşmesinde Standart madde 1.1’de sayılan faaliyetlerden rastgele birinin yapılabileceği yazıyor mu? HAYIR

2) İmtiyazlı Hisse ve İntifa Senedi Bilgileri
EVET / HAYIR İLGİLİ TEMEL KONTRAT UNSURUNUN NUMARASI
1) Şirketin hisse kümeleri ortasında yahut varsa intifa senetlerinde kar hissesi imtiyazı bulunuyor mu? HAYIR
2) Şirketin hisse kümeleri ortasında yahut varsa intifa senetlerinde tasfiye hissesi imtiyazı bulunuyor mu? HAYIR

3) İştirak Finans Unsurlarına Uygun Olmayan Gelirler (A+B-C)
A) HASILAT KALEMİNDE MUHASEBELEŞTİRİLMİŞ, İŞTİRAK FİNANS UNSURLARINA UYGUN OLMAYAN FAALİYET GELİRLERİ
KALEM İSMİ MEBLAĞ
TL
2023 / 6 Aylık
Konsolide
1) Alkollü içki/gıda üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0
2) Domuz mamullerinin üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0
3) İçime yönelik tütün mamulleri üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0
4) Kumar ve kumar kararındaki faaliyetlerden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0
5) İştirak temelli olanlar hariç finans bölümü faaliyetlerinden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0
6) Basın-yayın ve bu cinsten faaliyetlerin dağıtım ve pazarlama faaliyetlerinden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0
7) Otel işletmeciliği, turizm kesimi faaliyetleri, çeşitli cümbüş ve tertip faaliyetlerinden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0
TOPLAM 0

B) İLGİLİ FİNANSAL TABLO KALEMLERİ
KALEM İSMİ MEBLAĞ
TL
2023 / 6 Aylık
Konsolide
1) Temel Faaliyetlerden Öbür Gelirler 11.433.696
2) Finansman Gelirleri 33.820.194
3) Finans Kesimi Faaliyetleri Hasılatı 0
4) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 23.451.462
5) Özkaynak Prosedürüyle Pahalanan Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Hisseler 624.684
TOPLAM 69.330.036

C) B TABLOSUNDA SAYILAN FİNANSAL TABLO KALEMLERİNİN İÇİNDE YER ALAN VE İŞTİRAK FİNANS UNSURLARINA UYGUN OLDUĞU VARSAYILAN GELİRLER
KALEM İSMİ MEBLAĞ
TL
2023 / 6 Aylık
Konsolide
1) Fiyat farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 2.849.145
2) Kur farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 24.877.159
3) Vade farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
4) Kur Muhafazalı İştirak hesapları dahil iştirak temelli değerlerden ve fonlardan elde edilen gelirler 23.451.462
5) SGK prim gelirleri 0
6) İştirak bankalarından alınan promosyon gelirleri 0
7) Müşteri peşinatları irad kaydı (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
8) Konusu kalmayan karşılıklar 223.509
9) Hizmet gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
10) Kira ve bakım tamir gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
11) Ardiye gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
12) Tazminat ve gecikme ceza gelirleri 0
13) Sigorta hasar tazminat gelirleri 0
14) Dava gelirleri 0
15) İştirak Finans Unsurlarına uygun faaliyet gösteren şirketlerden elde edilen temettü gelirleri 0
16) Üstteki kalemlerde yer verilmeyen fakat İştirak Finans Unsurlarına uygun sayılan başka gelirlerin toplamı (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
TOPLAM 51.401.275

Üstteki 16 numaralı unsur için açıklama

D) TOPLAM GELİRLER
KALEM İSMİ MEBLAĞ
TL
2023 / 6 Aylık
Konsolide
1) Hasılat 323.392.286
2) Temel Faaliyetlerden Öbür Gelirler 11.433.696
3) Finansman Gelirleri 33.820.194
4) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 23.451.462
5) Finans Bölümü Faaliyetleri Hasılatı 0
6) Özkaynak Yoluyla Kıymetlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Hisseler 624.684
TOPLAM 392.722.322

4) İştirak Finans Unsurlarına Uygun Olmayan Varlıklar (E-F)
E) İLGİLİ FİNANSAL TABLO KALEMLERİ
KALEM İSMİ FİYAT
TL
2023 / 6 Aylık
Konsolide
1) Nakit ve Nakit Benzerleri 92.676.581
2) Finansal Yatırımlar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı) 97.913.259
3) Türev Araçlar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı) 0
4) Finans Dalı Faaliyetlerinden Alacaklar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı) 0
5) Özkaynak Formülüyle Kıymetlenen Yatırımlar 24.845.055
6) İştirakler, İş İştirakleri ve Bağlı İştiraklerdeki Yatırımlar 0
TOPLAM 215.434.895

F) E TABLOSUNDA SAYILAN FİNANSAL TABLO KALEMLERİNİN İÇİNDE YER ALAN VE İŞTİRAK FİNANS PRENSİPLERİNE UYGUN OLDUĞU VARSAYILAN VARLIKLAR
KALEM İSMİ FİYAT
TL
2023 / 6 Aylık
Konsolide
1) Çekler 0
2) Kasa 6.175.760
3) Vadesiz mevduat hesapları 57.284.654
4) İştirak asıllı yatırım araçlarındaki (kira sertifikası, sukuk, kur korumalı dahil katılım bankalarında tutulan hesaplar) fiyatlar 0
5) İştirak Finans Prensiplerine uygun faaliyet gösteren iştirakler ve bağlı iştiraklerdeki şirket hisseleri 0
6) Kredi kartı alacakları 0
7) Üstteki kalemlerde yer verilmeyen lakin İştirak Finans Prensiplerine uygun sayılan başka varlıkların toplamı (E tablosunda sayılan mali tablo kalemlerinde muhasebeleştirilmiş kısmı) 29.216.167
TOPLAM 92.676.581

Üstteki 7 numaralı husus için açıklama Nakit ve benzerleri içinde yer alan vadeli mevduatlar toplamıdır.

G) TOPLAM VARLIKLAR
KALEM İSMİ MEBLAĞ
TL
2023 / 6 Aylık
Konsolide
Toplam Varlıklar 1.848.760.078

5) İştirak Finans Prensiplerine Uygun Olmayan Borçlar (H-I)
H) İLGİLİ FİNANSAL TABLO KALEMLERİ
KALEM İSMİ MEBLAĞ
TL
2023 / 6 Aylık
Konsolide
1) Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.227.071
2) Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 76.414.111
3) Uzun Vadeli Borçlanmalar 391.600.452
4) Türev Araçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 0
5) Finans Bölümü Faaliyetlerinden Borçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 0
6) Öteki Borçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 1.155.239
TOPLAM 472.396.873

I) H TABLOSUNDA SAYILAN FİNANSAL TABLO KALEMLERİNİN İÇİNDE YER ALAN VE İŞTİRAK FİNANS PRENSİPLERİNE UYGUN OLDUĞU VARSAYILAN BORÇLAR
KALEM İSMİ MEBLAĞ
TL
2023 / 6 Aylık
Konsolide
1) Kiralama süreçlerinden borçlar (Kısa ve ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 261.007
2) İştirak bankalarından alınmış krediler 4.029.738
3) Kira sertifikası, sukuk vb. faizsiz finansal araçlarda yapılmış ihraçlar 0
4) Üstteki kalemlerde yer verilmeyen lakin İştirak Finans Prensiplerine uygun sayılan öteki borçların toplamı (H tablosunda sayılan mali tablo kalemlerinde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
TOPLAM 4.290.745

Üstteki 4 numaralı unsur için açıklama

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187432

BIST

Bloomberg HT’nin Haberi