KİLER HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bahse Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi

Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne Ait İdare Heyeti Karar Tarihi ve Sayısı

İdare Şurası Karar Tarihi
18/08/2023
Karar Sayısı
23
Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’nin İkinci Kısmının 9. Hususu Mucibince Sorumluluk Beyanı

Kiler Holding A.Ş.’nin Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-14.1) sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” kararları uyarınca Kamu Nezareti, Muhasebe ve Kontrol Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) çerçevesinde hazırlanan 30 Haziran 2023 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tabloların ve faaliyet raporunun
a) Tarafımızca incelendiğini,  
b) İşletmedeki vazife ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablo ve faaliyet raporunun değerli hususlarda gerçeğe ters bir açıklama yahut açıklamanın yapıldığı tarih prestijiyle aldatıcı olması sonucunu doğurabilecek rastgele bir eksiklik içermediğini,  
c) İşletmedeki vazife ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına nazaran hazırlanmış konsolide finansal tabloların, işletmenin faalleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve ziyanı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu değerli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,
 
beyan ederiz.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187436

BIST

Bloomberg HT’nin Haberi