DAGİ GİYSİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Hisse İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Yarar / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Çıkar / Kayıpları Yine Değerleme ve Sınıflandırma Çıkar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Devir Karı Ziyanı
Maddi Duran Varlık Tekrar Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Evvelki Periyot 01.01.2022 – 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
12 129.900.000 13.860.480 108.196.322 -58.474 89.273 2.964.343 4.486.360 -12.616.596 246.821.708 246.821.708
Transferler
0 -12.616.596 12.616.596 0
Devir Karı (Zararı)
0 16.338.218 16.338.218 16.338.218
Öteki Kapsamlı Gelir (Gider)
86.433.983 0 76.430 86.510.413 86.510.413
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Tesiri
0
Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Tesiri
0
Devirde Ödenen Kar Hissesi Avansları
0
Kar Hisseleri
0
Kar Hissesi Hariç Hisse Sahiplerine Yapılan Öbür Ödemeler
0
Hisselerin Geri Alım Süreçleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Hisse Bazlı Süreçler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı İştirak Edinimi yahut Elden Çıkarılması
0
Bağlı İştiraklerde Denetim Kaybı ile Sonuçlanmayan Hisse Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Denetim Gücü Olmayan Hisse Sahipleriyle Yapılan Süreçler
0
Hisse Sahiplerinin Başka Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Yararları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Paha Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Bedeline Dahil Edilen Fiyat
0
Opsiyonların Vakit Kıymetindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Kıymet Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Bedeline Dahil Edilen Meblağ
0
Forward Mukavelesinin Forward Bileşeninin Kıymetindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Paha Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Bedeline Dahil Edilen Meblağ
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Kıymet Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Kıymetine Dahil Edilen Meblağ
0
Periyot Sonu Bakiyeler
129.900.000 13.860.480 194.630.305 -58.474 165.703 2.964.343 -8.130.236 16.338.218 349.670.339 349.670.339
Cari Devir 01.01.2023 – 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
12 129.900.000 13.860.480 194.630.305 -2.616.955 32.642 2.964.343 -22.532.021 36.501.570 352.740.364 352.740.364
Transferler
14.596.641 21.904.929 -36.501.570
Devir Karı (Zararı)
4.149.101 4.149.101 4.149.101
Öteki Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.986.156 -3.814.559 -1.271.832 -27.072.547 -27.072.547
Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Tesiri
0
Periyotta Ödenen Kar Hissesi Avansları
0
Devir Sonu Bakiyeler
12 129.900.000 13.860.480 172.644.149 -6.431.514 -1.239.190 17.560.984 -627.092 4.149.101 329.816.918 329.816.918

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2023 – 30.06.2023 Evvelki Periyot 01.01.2022 – 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-87.780.087 -149.421.418
Devir Karı (Zararı)
4.149.101 16.338.218
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
100.083.791 34.573.024
Amortisman ve İtfa Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
6-7-8 32.202.886 19.872.780
Bedel Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.463.616 -3.697.818
Alacaklarda Bedel Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4-15 -2.463.616 -3.697.818
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.538.527 942.965
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.538.527 942.965
Faiz (Gelirleri) ve Sarfiyatları İle İlgili Düzeltmeler
65.563.869 29.177.678
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -4.143.633 -2.438.470
Faiz Sarfiyatları ile İlgili Düzeltmeler
17 69.707.502 31.616.148
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
24.056.893 1.386.455
Özkaynak Usulüyle Kıymetlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9 3.556.971 -4.156.196
Vergi (Geliri) Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
-15.843.656 1.229.827
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.386.139 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Başka Kalemlere Ait Düzeltmeler
-7.141.944 -10.182.667
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-182.428.863 -198.738.904
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-78.230.215 -135.527.000
Bağlantılı Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
27.910.698 -84.579.281
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-106.140.913 -50.947.719
Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.914.798 -10.607.650
Bağlı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış)
-20.914.798 -10.607.650
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5 -164.115.014 -92.271.877
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
-14.947.673 -4.643.120
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
78.972.422 39.509.860
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 78.972.422 39.509.860
Faaliyetler ile İlgili Öteki Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.053.825 5.627.153
Alakalı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış)
17.053.825 5.627.153
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
0 -678.582
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öteki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-247.410 -147.688
Faaliyetlerle İlgili Başka Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-247.410 -147.688
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-78.195.971 -147.827.662
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-7.633.670 -1.593.756
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.950.446 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.278.112 -52.035.683
Diğer İşletmelerin yahut Fonların Hisselerinin yahut Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -11.125.416
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.386.139 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -10.664.251 -40.910.267
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
99.304.094 188.168.872
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
487.550.760 199.915.022
Kredilerden Nakit Girişleri
18 487.550.760 199.915.022
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-287.127.645 -62.441.978
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
18 -287.127.645 -62.441.978
Bağlı Taraflardan Alınan Başka Borçlardaki Azalış
-10.117.966 92.077.876
Kira Kontratlarından Kaynaklanan Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
8 -21.691.419 -17.142.517
Ödenen Faiz
-73.453.269 -26.678.001
Alınan Faiz
4.143.633 2.438.470
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.245.895 -13.288.229
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.245.895 -13.288.229
PERİYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
43.601.228 33.450.269
PERİYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
45.847.123 20.162.040

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 30.06.2023 Evvelki Devir 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 45.847.123 43.601.228
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
257.397.061 129.707.193
Bağlantılı Taraflardan Ticari Alacaklar
3 26.297.291 1.209.052
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 231.099.770 128.498.141
Başka Alacaklar
898.136 709.691
Bağlı Olmayan Taraflardan Öteki Alacaklar
898.136 709.691
Türev Araçlar
7.267.564 125.620
Stoklar
5 390.711.875 226.596.861
Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
46.312.064 59.275.089
Bağlantılı Taraflara Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
3 15.854.666 43.765.364
Bağlantılı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
30.457.398 15.509.725
Cari Devir Vergisiyle İlgili Varlıklar
14.883 64.419
Öbür Dönen Varlıklar
44.657.650 23.170.842
Alakalı Olmayan Taraflardan Başka Dönen Varlıklar
44.657.650 23.170.842
ORTA TOPLAM
793.106.356 483.250.943
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
793.106.356 483.250.943
DURAN VARLIKLAR

Öteki Alacaklar
460.786 366.752
Bağlı Olmayan Taraflardan Öteki Alacaklar
460.786 366.752
Özkaynak Sistemiyle Pahalanan Yatırımlar
9 5.461.787 9.018.758
Maddi Duran Varlıklar
6 295.054.501 293.086.442
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 118.447.714 111.507.539
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 4.529.648 3.582.124
Ertelenmiş Vergi Varlığı
2.312.342 5.232.876
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
426.266.778 422.794.491
TOPLAM VARLIKLAR
1.219.373.134 906.045.434
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
427.434.558 285.781.062
Bağlı Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Bağlı Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
427.434.558 285.781.062
Banka Kredileri
18 385.952.109 251.806.614
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
10 41.482.449 33.974.448
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
150.601.428 61.533.996
Bağlantılı Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Alakalı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
150.601.428 61.533.996
Banka Kredileri
18 150.601.428 61.533.996
Ticari Borçlar
140.542.536 51.588.890
Bağlı Taraflara Ticari Borçlar
3 272.309
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 140.270.227 51.588.890
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
13.130.225 10.818.095
Öbür Borçlar
17.207.083 1.991.184
Bağlı Taraflara Başka Borçlar
14.697.964
Bağlantılı Olmayan Taraflara Başka Borçlar
2.509.119 1.991.184
Periyot Karı Vergi Yükümlülüğü
0
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.943.157 8.064.138
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
3.289.180 6.554.733
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
0
Başka Kısa Vadeli Karşılıklar
653.977 1.509.405
Öbür Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ORTA TOPLAM
752.858.987 419.777.365
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
752.858.987 419.777.365
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
131.541.048 130.628.012
Alakalı Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Alakalı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
131.541.048 130.628.012
Banka Kredileri
18 41.338.096 42.544.950
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
10 90.202.952 88.083.062
Ticari Borçlar
0 0
Finans Dalı Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.156.181 2.899.693
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
5.156.181 2.899.693
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
136.697.229 133.527.705
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
889.556.216 553.305.070
ÖZKAYNAKLAR

Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
329.816.918 352.740.364
Ödenmiş Sermaye
12 129.900.000 129.900.000
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
13.860.480 13.860.480
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler (Giderler)
166.212.635 192.013.350
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Çıkarları (Kayıpları)
166.212.635 192.013.350
Maddi Duran Varlık Tekrar Değerleme Artışları (Azalışları)
172.644.149 194.630.305
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Çıkarları (Kayıpları)
-6.431.514 -2.616.955
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.239.190 32.642
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.239.190 32.642
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17.560.984 2.964.343
Geçmiş Yıllar Karları yahut Ziyanları
-627.092 -22.532.021
Net Devir Karı yahut Ziyanı
4.149.101 36.501.570
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
329.816.918 352.740.364
TOPLAM KAYNAKLAR
1.219.373.134 906.045.434

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2023 – 30.06.2023 Evvelki Periyot 01.01.2022 – 30.06.2022 Cari Devir 3 Aylık 01.04.2023 – 30.06.2023 Evvelki Periyot 3 Aylık 01.04.2022 – 30.06.2022
Kar yahut Ziyan ve Başka Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR YAHUT ZİYAN KISMI

Hasılat
441.430.649 224.805.885 263.945.707 153.273.017
Satışların Maliyeti
-180.834.232 -93.649.202 -98.589.210 -62.625.757
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
260.596.417 131.156.683 165.356.497 90.647.260
BRÜT KAR (ZARAR)
260.596.417 131.156.683 165.356.497 90.647.260
Genel İdare Masrafları
14 -39.748.279 -16.862.719 -18.441.520 -7.239.233
Pazarlama Masrafları
14 -197.550.609 -88.981.371 -111.526.484 -52.882.670
Temel Faaliyetlerden Başka Gelirler
15 8.613.498 8.299.558 4.188.786 4.066.150
Temel Faaliyetlerden Öbür Masraflar
15 -4.381.248 -5.876.334 -1.363.614 -1.625.456
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
27.529.779 27.735.817 38.213.665 32.966.051
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.386.139 10.286.584 1.386.139 5.326.500
Özkaynak Metoduyla Pahalanan Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Hisseler
9 -3.556.971 4.156.196 -3.652.131 1.886.284
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
25.358.947 42.178.597 35.947.673 40.178.835
Finansman Gelirleri
17 63.649.645 11.620.711 57.033.976 7.923.896
Finansman Masrafları
17 -100.703.147 -36.231.263 -57.885.503 -24.000.554
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-11.694.555 17.568.045 35.096.146 24.102.177
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
15.843.656 -1.229.827 9.023.865 -2.526.251
Devir Vergi (Gideri) Geliri
1.406.158
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15.843.656 -1.229.827 7.617.707 -2.526.251
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
4.149.101 16.338.218 44.120.011 21.575.926
PERİYOT KARI (ZARARI)
4.149.101 16.338.218 44.120.011

Bloomberg HT’nin Haberi