Cumhuriyet’in 100 yılında Türkiye’nin her bölgesinden 100’ün üstünde bayan derneği lideri ve temsilcisi İzmir’de Bayan ve İktisat Kongresi’nde buluştu. Kongrede konuşan yapan İzmir Büyükşehir Belediye Lideri Tunç Soyer, İkinci Yüz Yıl İktisat Kongresi ‘nin geleceğin Türkiyesini inşaa etmek için atılan en kıymetli adım olduğunu söyledi.

Soyer, “Çiftçisinden ihracatçısına akademisyeninden patronuna olağanüstü çeşitlikte bir kadın toplumumuz var. Ne zamanki toplumlarda eşitlikçi ruh adalet kayboldu ve erkek egemen ruh dünyayı tek eline aldı işte o zaman uygarlıklar doğuramaz ve yeni eserler ortaya koyamaz hale geldi. Kültürümüz ve üretimimiz kısırlaştı, Türkiye de bu yıkımından payını çok ağır aldı. İşte bu nedenle bugün Türkiye’nin geleceğinin inşasına kadın erkek yan yana başlıyoruz” dedi.

Bayan göçü önlenmeli

BASİFED İdare Heyeti Lideri Mehmet Ali Kasalı da, Forum’un her kesimden her ölçekte ve her yöreden iştiraklerle gerçekleştiğini söyleyerek, önümüzdeki iktisat kongresine çıktı sağlayabilecek nitelikte kıymetli bir toplantı olduğuna dikkat çekti.

Kasalı BASİFED olarak 300 dernekten 1.500 bayan ile bir araştırma yaptıklarını lisana getirerek, araştırma sonucunda bayanın güçlenmesinin önündeki mahzurların belirlendiğini, cinsiyet ayrımcılığının en büyük sorun olarak karşılarına çıktığını söyleyerek, bayanların dijital dönüşüm konusunda eğitim ve yeni teknolojilere ilgi gösterdiğini lakin finansmana erişim sorunu yaşadıklarını vurguladı.

EGİKAD İdare Heyeti Lideri Şahika Aşkıner de belediyelerin küçük bayan girişimciliğini özendirici platformlar hazırlaması gerektiğini söyledi. Aşkıner, “Kadın işgücünün yoğun olduğu kırsal bölgelerde kadın göçünün de önlenmesi, kadınlara bölgelerinin ürünlerini girişime dönüştürmeleri için maddi olarak destek verilmesi, eğitim sisteminin toplumsal cinsiyet eşitliğine göre planlanması noktasında devlet kurumlarımıza da büyük görevler düşüyor” diye konuştu.

Dünya Gazetesi’nin Haberi