KİLER HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2023 – 30.06.2023 Evvelki Periyot 01.01.2022 – 30.06.2022 Cari Devir 3 Aylık 01.04.2023 – 30.06.2023 Evvelki Devir 3 Aylık 01.04.2022 – 30.06.2022
Kar yahut Ziyan Tablosu

KAR YAHUT ZİYAN KISMI

Hasılat
3 950.224 1.087.130 742.421 613.641
Satışların Maliyeti
3 -671.845 -537.518 -572.976 -340.502
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
278.379 549.612 169.445 273.139
BRÜT KAR (ZARAR)
278.379 549.612 169.445 273.139
Genel İdare Sarfiyatları
22 -58.808 -41.350 -30.282 -26.125
Pazarlama Sarfiyatları
22 -3.180 -38.603 -884 -3.540
Temel Faaliyetlerden Öbür Gelirler
23 76.259 46.376 59.776 39.029
Temel Faaliyetlerden Başka Masraflar
23 -129.897 -31.869 -52.054 -13.093
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
162.753 484.166 146.001 269.410
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 1.596.955 120.543 1.219.173 104.093
Yatırım Faaliyetlerinden Sarfiyatlar
24 -278.403 -385 -6.669 0
Özkaynak Yoluyla Pahalanan Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Hisseler
12 583.482 362.113 317.377 119.503
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.064.787 966.437 1.675.882 493.006
Finansman Gelirleri
25 72.884 218.261 61.121 129.088
Finansman Masrafları
25 -53.559 -96.495 -32.374 -52.184
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.084.112 1.088.203 1.704.629 569.910
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-172.232 -37.210 -126.784 -32.018
Periyot Vergi (Gideri) Geliri
18 -61.559 -33.901 -24.356 -24.029
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -110.673 -3.309 -102.428 -7.989
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
1.911.880 1.050.993 1.577.845 537.892
DEVİR KARI (ZARARI)
1.911.880 1.050.993 1.577.845 537.892
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Hisseler
20 622.233 313.506 570.322 182.426
Ana Paydaşlık Hisseleri
1.289.647 737.487 1.007.523 355.466
Hisse Başına Kar

Hisse Başına Kar

Hisse Başına Çıkar (Zarar)

Sulandırılmış Hisse Başına Yarar (Zarar)

Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2023 – 30.06.2023 Evvelki Devir 01.01.2022 – 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
776.959 -773.715
Devir Karı (Zararı)
1.911.880 1.050.993
Sürdürülen Faaliyetlerden Periyot Karı (Zararı)
1.911.880 1.050.993
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.692.780 -453.397
Amortisman ve İtfa Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
14-15 6.716 2.917
Bedel Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.228.189 -100.546
Öteki Bedel Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
29 -1.228.189 -100.546
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.410 1.547
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
29 7.641 3.177
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
29 1.769 -1.630
Faiz (Gelirleri) ve Sarfiyatları İle İlgili Düzeltmeler
5.114 -22.643
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -5.731 -21.214
Faiz Masrafları ile İlgili Düzeltmeler
25 40.369 7.276
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Masrafı
23 10.731 87
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
23 -40.255 -8.792
Özkaynak Tekniğiyle Pahalanan Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-583.482 -362.113
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
12 -583.482 -362.113
Vergi (Geliri) Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
18 172.232 37.210
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-364 -782
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -364 -782
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Öbür Düzeltmeler
29 -74.217 -8.987
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
593.721 -1.377.833
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
713.764 -169.452
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-501.039 -254.802
Alakalı Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
91.503 -126.272
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-592.542 -128.530
Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
14.545 -71.600
Alakalı Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış)
-809 -65.276
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış)
15.354 -6.324
Müşteri Kontratlarından Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-60.328 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Kontrat Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-60.328 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-606.876 -1.223.656
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
-619.404 -328.293
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
672.813 138.771
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.700 -3.021
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
684.513 141.792
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
40.584 12.003
Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-212.654 0
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Mukavele Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-212.654 0
Faaliyetler ile İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-75.301 356.749
Bağlantılı Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öteki Borçlardaki Artış (Azalış)
-50.344 0
Alakalı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış)
-24.957 356.749
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.334.212 253.045
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Başka Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-106.595 -90.598
Faaliyetlerle İlgili Öteki Varlıklardaki Azalış (Artış)
-106.595 -91.893
Faaliyetlerle İlgili Başka Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 1.295
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
812.821 -780.237
Ödenen Faiz
0 0
Alınan Faiz
0 0
İştirakler, İş İştirakleri ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına İştirakten Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 0 0
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -2.439 -760
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -33.455 -39.239
Başka Nakit Girişleri (Çıkışları)
32 46.521
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-664.719 -62.561
Bağlı İştiraklerin Denetiminin Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara Ait Nakit Girişleri
20 0 0
Bağlı İştiraklerin Denetiminin Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara Ait Nakit Girişleri
20 0 0
Bağlı İştiraklerde Ek Hisse Alımlarına ait Nakit Çıkışları
0 0
İştiraklerin ve/veya İş İştiraklerinin Hisse Satışı yahut Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
12 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
489 815
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 489 815
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-41.323 -63.376
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -41.252 -63.200
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -71 -176
Yatırım Maksatlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Yatırım Hedefli Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-623.885 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.710 395.340
Bağlı İştiraklerdeki Denetimin Kaybına Yol Açmayan Halde İştirak Hisseleri Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Hisse ve Başka Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 387.942
Öbür Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 387.942
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-2.517 -10.621
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
6 -2.517 -10.621
Öteki Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
Bağlantılı Taraflardan Alınan Öbür Borçlardaki Artış
-70 1.167
Ödenen Faiz
6 -30.854 -2.590
Alınan Faiz
5.731 19.442
Başka Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
84.530 -440.936
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
84.530 -440.936
DEVİR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 174.930 890.308
PERİYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 259.460 449.372

Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 30.06.2023 Evvelki Periyot 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 259.841 175.343
Finansal Yatırımlar
1.608.718 2.257.038
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
0 0
Vadeli Mevduatlar
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
629.971 651.399
Gerçeğe Uygun Bedel Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
978.747 1.605.639
Alım Satım Hedefli Elde Tutulan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Bedel Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Öbür Finansal Varlıklar
978.747 1.605.639
Gerçeğe Uygun Kıymet Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0
Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine İlişkin Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
1.924.516 1.382.749
Alakalı Taraflardan Ticari Alacaklar
26 176.346 267.850
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.748.170 1.114.899
Öbür Alacaklar
3.414 18.662
Bağlantılı Taraflardan Başka Alacaklar
26 1.146 334
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
8 2.268 18.328
Müşteri Kontratlarından Doğan Varlıklar
65.553 5.225
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Kontrat Varlıkları
65.553 5.225
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Kontrat Varlıkları
0 0
Öteki Mukavele Varlıkları
0 0
Stoklar
9 3.570.959 2.964.083
Peşin Ödenmiş Masraflar
1.081.555 470.746
Bağlantılı Taraflara Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
380.153 0
Bağlı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
10 701.402 470.746
Cari Periyot Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 35.568 35.158
Öbür Dönen Varlıklar
257.867 155.692
Alakalı Olmayan Taraflardan Başka Dönen Varlıklar
17 257.867 155.692
ORTA TOPLAM
8.807.991 7.464.696
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.807.991 7.464.696
DURAN VARLIKLAR

Müşteri Kontratlarından Doğan Varlıklar
0 0
Özkaynak Sistemiyle Kıymetlenen Yatırımlar
12 2.527.253 1.941.764
Yatırım Hedefli Gayrimenkuller
13 5.116.013 3.254.628
Maddi Duran Varlıklar
443.743 317.226
Arazi ve Yerler
14 204.345 112.345
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
0 0
Binalar
0 0
Tesis, Makine ve Aygıtlar
14 2.434 2.714
Taşıtlar
14 52.381 35.452
Mobilya ve Demirbaşlar
14 7.913 3.847
Özel Maliyetler
14 1.099 878
Taşıyıcı Bitkiler
0 0
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
0 0
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 175.571 161.990
Faaliyet Kiralamasına Bahis Varlıklar
0 0
Başka Maddi Duran Varlıklar
0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
652 687
Şerefiye
0 0
İmtiyaz Kontratlarından Doğan Haklar
0 0
Öteki Haklar
15 236 208
Patentler
0 0
Markalar
0 0
Lisanslar
0 0
Bilgisayar Yazılımları
0 0
Etkinleştirilen Geliştirme Maliyetleri
0 0
Öteki Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 416 479
Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
81.928 73.333
Alakalı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Masraflar
10 81.928 73.333
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 51.675 54.314
Başka Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.221.264 5.641.952
TOPLAM VARLIKLAR
17.029.255 13.106.648
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
200.136 129.128
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
200.136 129.128
Banka Kredileri
6 200.136 129.128
Ticari Borçlar
759.762 372.914
Bağlı Taraflara Ticari Borçlar
26 4.274 15.974
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 755.488 356.940
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
16 69.382 28.798
Başka Borçlar
9.832 85.133
Alakalı Taraflara Öteki Borçlar
26 6.914 57.258
Bağlantılı Olmayan Taraflara Öbür Borçlar
8 2.918 27.875
Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülükler
3.667 216.321
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Mukavele Yükümlülükleri
3.667 216.321
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.158.051 2.823.839
Bağlantılı Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 145.473 31.435
Bağlı Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 4.012.578 2.792.404
Devir Karı Vergi Yükümlülüğü
18 42.879 14.365
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.172 2.956
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
21 5.172 2.956
Öbür Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
Alakalı Olmayan Taraflara Öteki Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ORTA TOPLAM
5.248.881 3.673.454
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.248.881 3.673.454
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
212.819 278.752
Alakalı Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
212.819 278.752
Banka Kredileri
6 212.819 278.752
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
0 0 0
Ticari Borçlar
296.696 0
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlar
296.696 0
Özkaynak Usulüyle Kıymetlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
12 12.508 9.013
Uzun Vadeli Karşılıklar
58.402 51.166
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
19 22.380 16.913
Öbür Uzun Vadeli Karşılıklar
21 36.022 34.253
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 242.012 111.135
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
822.437 450.066
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.071.318 4.123.520
ÖZKAYNAKLAR

Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
7.067.098 5.714.372
Ödenmiş Sermaye
20 1.625.000 650.000
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
20 74.953 74.953
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.816 -4.513
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Yararları (Kayıpları)
-6.816 -4.513
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Yararları (Kayıpları)
20 -6.816 -4.513
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler (Giderler)
442.051 376.669
Riskten Korunma Karları (Kayıpları)
0 0
Yine Değerleme ve Sınıflandırma Çıkarları (Kayıpları)
20 442.051 376.669
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
229.024 875.893
Yasal Yedekler
20 132.138 80.410
Öbür Kısıtlanmış Yedekler
20 96.886 795.483
Öteki Yedekler
126.500 126.500
Geçmiş Yıllar Karları yahut Ziyanları
3.286.739 728.532
Net Periyot Karı yahut Ziyanı
1.289.647 2.886.338
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
20 3.890.839 3.268.756
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.957.937 8.983.128
TOPLAM KAYNAKLAR
17.029.255 13.106.648

Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Hisse İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Öbür Yedekler Birikmiş Karlar
Yine Değerleme ve Ölçüm Kar / Kayıpları Riskten Korunma Çıkar / Kayıpları Yine Değerleme ve Sınıflandırma Çıkar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Devir Karı Ziyanı
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Kazançları/Kayıpları Öbür Yine Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Evvelki Devir 01.01.2022 – 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
650.000 76.083 59 182.522 164.202 227.462 1.212.761 2.513.089 988.183 3.501.272
Muhasebe Siyasetlerindeki Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Muhasebe Siyasetlerindeki Zarurî Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Muhasebe Siyasetlerindeki İstekli Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Yanılgılara Ait Düzeltmeler
0
Öbür Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Fiyat
0
Transferler
0 0 0 0 41.311 1.171.450 -1.212.761 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -860 0 0 0 0 0 737.487 0 736.627 313.225 1.049.852
Devir Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 737.487 737.487 313.506 1.050.993
Öbür Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -860 0 0 0 0 -860 -281 -1.141
Sermaye Arttırımı
0 0 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Tesiri

Bloomberg HT’nin Haberi