Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) anketine nazaran bankalarda 2023 yılının üçüncü çeyreği için beklenti, tüm ferdi kredi cinslerine uygulanan standartlardaki sıkılaşma taraflı seyrin devam edeceği tarafında oluştu.

TCMB, “Banka Kredileri Eğilim Anketi” sonuçlarını yayımladı.

Bankaların 2023 yılının ikinci çeyreğine ait değerlendirmeleri ile 2023 yılının üçüncü çeyreğine ait beklentilerini içeren Banka Kredileri Eğilim Anketi sonuçları incelendiğinde, 2023 yılının ikinci çeyreğinde, bankaların genel olarak işletmelere kullandırdıkları kredilere uyguladıkları standartlardaki sıkılaşma taraflı seyrin güçlenerek devam ettiği görüldü.

Alt kırılımlar incelendiğinde, küçük ve orta ölçekli işletmelere verilen krediler, kısa vadeli krediler ve yabancı para cinsinden açılan kredilere uygulanan standartlarda sıkılaşma başlarken, öbür işletme kredi cinslerine uygulanan standartlardaki sıkılaşma istikametli seyir güçlenerek devam etti.

2023 yılının üçüncü çeyreği için bankaların beklentisi, genel olarak işletmelere verilen kredilere uygulanan standartlardaki sıkılaşmanın zayıflayarak devam edeceği tarafında oldu.

Üçüncü çeyrekte kişisel kredilerdeki standartlar sıkılaşmaya devam edebilir

Yılın ikinci çeyreğinde konut, taşıt ve öbür ferdî kredi cinslerine uygulanan standartlardaki sıkılaşmanın güçlenerek devam ettiği görüldü. 2023 yılının üçüncü çeyreği için beklenti, tüm ferdî kredi cinslerine uygulanan standartlardaki sıkılaşma taraflı seyrin devam edeceği tarafında oluştu.

Anket sonuçları kredi talebi açısından incelendiğinde, bir evvelki çeyrekte görülen genel olarak işletmelere verilen kredilere olan talepteki artış, yılın ikinci çeyreğinde zayıflayarak devam etti.

Alt kırılımlar incelendiğinde, küçük ve orta ölçekli işletmelere verilen krediler, kısa vadeli krediler ve Türk Lirası cinsinden açılan kredilere olan talepteki artış taraflı seyrin zayıfladığı, büyük işletmelere verilen krediler ve yabancı para cinsinden açılan kredilere olan talepteki azalış taraflı seyrin ise güçlendiği gözlendi.

Uzun vadeli kredilere olan talepte görülen artış ise yerini azalışa bıraktı.

Beklentiler, konut kredileri talebinin temelde birebir kalması, taşıt kredilerine olan talebin daha da azalması tarafında

2023 yılının üçüncü çeyreği için beklenti, genel olarak işletmelere verilen kredilere olan talepteki artış seyrinin güçlenerek devam edeceği tarafında oluştu. Yılın ikinci çeyreğinde, konut ve taşıt kredi talebindeki artış yerini azalışa bırakmış olup, başka ferdi kredi talebindeki azalış güçlenerek devam etti.

2023 yılının üçüncü çeyreği için beklenti, konut kredilerine olan talebin temelde tıpkı kalacağı, taşıt kredilerine olan talepte görülen azalışın güçlenerek devam edeceği ve öbür kişisel kredi tiplerine olan talepteki azalış seyrinin yerini artışa bırakacağı tarafında oldu.

Bankaların fon sağlama imkânlarının gelişimi incelendiğinde, 2023 yılının ikinci çeyreğinde yurt içi fonlama şartlarındaki sıkılaşma taraflı seyrin güçlenerek, yurt dışı fonlama şartlarındaki sıkılaşma taraflı seyrin ise zayıflayarak devam ettiği görüldü.

2023 yılının üçüncü çeyreği için beklenti, yurt içi fonlama şartlarında sıkılaşmanın devam edeceği, yurt dışı fonlama şartlarında ise gevşeme başlayacağı istikametinde oldu.

Foreks Haber Merkezi

Investing TR’nin Haberi