Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı’nın 2022 faaliyet raporuna göre; iş yerlerinde yapılan iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinde 15-17 yaş arasında maden sektöründe 2, metal ve mobilya sektöründe 16, tekstil sektöründe 151 ‘genç çalışan’; 15 yaşın altında metal kesiminde 2 ve yapı dalında 1 çocuk çalışan olduğu tespit edildi.

Bakanlık çocuk personelliği önlemek için çeyrek milyar liralık fon kullanırken, 2021 yılına nazaran 2022 yılında 15-17 yaş ortasında çalışan çocuk sayısı 101 bin artışla 620 bine ulaştı.

Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı’nın 2022 yılı faaliyet raporunda, bakanlığın ulusal mevzuat yönünden iş yerlerinde yapılan iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinin sonuçları yer aldı.

15-18 yaş ‘genç çalışan’ olarak kabul ediliyor

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde 18 yaşından küçükler çocuk kabul edilmesine karşın Türkiye’deki İş Kanunu’na nazaran 15 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını tamamlamamış çocuklar “genç çalışan” olarak kabul ediliyor.

Bakanlığı raporunda da iş yerlerinde tespit edilen çocuk çalışanlar “genç çalışan” olarak tabir edildi. Raporda emekçi sıhhati ve iş güvenliği tarafından kontrol yapılan iş yerlerinde karşılaşılan çocuk sayısına ait bilgiler yer aldı.

Raporda, maden dalında 2, metal ve mobilya dalında 16 ve dokumacılık kesiminde 151 ‘genç çalışan’ olduğu saptanırken; metal sektöründe 2 ve yapı sektöründe 1 ‘çocuk çalışan’ olduğu kaydedildi.

Çalışan çocuk sayısı 101 bin arttı

Bakanlık çeyrek milyar liralık bütçe ile çocuk işçiliğini önlemeye çalışırken, TÜİK dataları hala ülkede çocuk işçiliğin sorun olduğunu gösteriyor.

TÜİK’in 2022 yılı datalarına nazaran yalnızca 15-17 yaş kümesindeki çocukların işgücüne katılma oranı yüzde 18,7 oldu.

2021 yılında 520 bin çocuk çalışıyorken, bu sayı 2022 yılında 619 bine çıktı. 1 yılda yalnızca 15-17 yaş ortasında çalışan çocuk sayısı 101 bin arttı.

Dünya Gazetesi’nin Haberi