Mehmet Fatih Kacır, Dünya Bankası ile hayata geçirdikleri “Türkiye Yeşil Sanayi Projesi” ile 450 milyon dolarlık finansmanı endüstriciler, KOBİ’ler ve teknoloji girişimlerine sunacaklarını belirterek, “Böylece ihracatımızın yüzde 90’dan fazlasını gerçekleştiren Türk endüstrisini özelikle ‘AB sınırda karbon mekanizması’na daha hazır hale getireceğiz.” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Dünya Bankası ile hayata geçirdiği ‘Türkiye Yeşil Sanayi Projesi’ çerçevesinde 450 milyon dolarlık finansmanı kullandıracağını duyurdu. Proje ile KOBİ ve teknoloji teşebbüslerinin, yenilenebilir güç yatırımları ve endüstride döngüsel iktisadın desteklenmesi amaçlandı.

Bakan Kacır, kelam konusu projeyle 450 milyon dolarlık finansmanı, endüstriciler, KOBİ ve teknoloji teşebbüslerine sunacaklarını söyledi.

TÜBİTAK’a 175 milyon dolarlık kaynak

KOSGEB eliyle KOBİ’lerin yenilenebilir güç, yeşil dönüşüm yatırımlarını, TÜBİTAK eliyle de döngüsel iktisada ve karbon salınımını azaltmaya yönelik AR-GE projelerini destekleyeceklerini vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

“İhracatımızın yüzde 90’dan fazlasını gerçekleştiren Türk endüstrisini, özelikle ‘AB sınırda karbon mekanizması’na daha hazır hale getireceğiz. Tıpkı vakitte 2021’de büyük Meclisimiz tarafından onaylanan Paris İklim Muahedesi kapsamında ülkemizin karbon net sıfır maksatlarına daha da yaklaşmasını sağlayacağız. Türkiye yeşil sanayi projesinin şimdiden KOBİ’lerimize, ihracatçılarımıza, sanayicilerimize güzel olmasını temenni ediyorum.”

Proje kapsamında, 250 milyon dolarlık kaynak, KOSGEB himayesinde kullandırılacak. TÜBİTAK’ın kullanımına ise 175 milyon dolarlık kaynak tahsis edildi. 25 milyon dolarlık kaynak ise proje faaliyetlerinin koordine edilmesi ve ulusal yeşil sanayi dönüşüm ajandasının uygulamaya konulabilmesi için kurumsal temellerin atılması amacıyla kullanılacak.

Türkiye sanayisi her alanda son yıllarda önemli bir büyüme kaydederken, tüm ihracatının yüzde 90’ından fazlasını oluşturuyor ve bunun yüzde 40’ından fazlası Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda AB, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM) kapsamında AB’ye ihraç edilen eserler için daha katı karbon standartları benimseyeceğini açıkladı. Projeyle sanayi dalının karbon salınımının azaltılmasını sağlamak ve Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası mutabakatlara ahengi gerçekleştirmek için harekete geçildi.

Proje, endüstriyel firmaların yenilenebilir gücün gücünden faydalanmalarını, güç verimli teknolojileri uygulamalarını ve döngüsel iktisat prensiplerini benimsemelerini sağlayarak daha sürdürülebilir geleceğin yolunu açacak.

Endüstriyel firmaların düşük karbon salınımına sahip, sürdürülebilir ve güçlü bir geleceğe hakikat geçişini hedefleyen proje, ekonomik büyümeyi ve istihdam yaratmayı da teşvik ediyor.

Binlerce sanayi firmasının yararlanmasının hedeflendiği proje ile işletmelerin karbon salınımı, kendi tüketimleri için yenilenebilir güçlere yatırım yapılarak azaltılacak, kaynak verimlilikleri güzelleştirilerek yeşil dönüşüm planları geliştirip uygulanabilecek. Bu sayede firmalar, Avrupa Yeşil Mutabakatı’na (AYM) kolaylıkla uyum sağlayacak.

KOSGEB tarafından KOBİ’lerin yeşil dönüşüm faaliyetlerine yönelik geri ödemeli dayanak kullandırılacak. Kelam konusu dayanakla yenilenebilir güç, kaynak verimliliği, atık idaresi, döngüsel iktisat üzere tematik alanlarda endüstriyel işletmeler tarafından gerçekleştirilecek faaliyetler desteklenecek.

TÜBİTAK tarafından da Türkiye’de veya diğer pazarlarda yeni yeşil teknolojilerin, ürünlerin veya süreçlerin geliştirilmesini içeren yeşil inovasyon faaliyetlerinde bulunan firmalar hedeflenecek. Yeşil Start-Up’lar, KOBİ’ler, büyük firmaların başvurabileceği dayanaklar; yeşil üretime, daha yüksek güç ve kaynak verimliliğine katkıda bulunan AR-GE, prototip geliştirme, standart geliştirme ile yeni eser yahut süreç geliştirmeyi içerecek.

Bakanlık ise teknik takviye bileşeni altında proje idaresi, tanıtım, gereksinim tahlili, kapasite geliştirme, yeşil sanayi akademisi, yeşil izleme sistemi ve tanıtım ve yaygınlaştırma iş paketlerini yürüterek projenin aktif yönetilebilmesini sağlayacak.

Güç maliyetleri düşürülerek rekabet gücü artırılacak

KOSGEB de Dünya Bankası ile gerçekleştirilecek “Türkiye Yeşil Sanayi Projesi” Bileşen 1 kapsamında, endüstride KOBİ’lerin enerji ve kaynak verimliliğinin sağlanması ve karbon emisyonlarının azaltılması konusunda destek sağlamaktan sorumlu olacak.

Kurum, 250 milyon dolarlık toplam bütçesiyle Yenilenebilir Enerji, Döngüsel Ekonomi ve Sanayide Makinelerin Modernizasyonu ile ilgili projeleri destekleyecek.

Endüstriyel faaliyetlerde, enerji sistemleri karbondan arındırılarak KOBİ’lerin etraf dostu teknolojilerin kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi sağlanacak ve güç maliyetleri düşürülerek rekabet güçleri artırılacak.

Yaklaşık bin potansiyel endüstriyel KOBİ’ye, üretim tesisinde (yerinde) güneş enerjisi kurması ve kendi elektriğini üretmesinin yanı sıra fazla elektriği şebekeye satması için geri ödenebilir destekler sağlanacak.

KOBİ’lerin çevresel sürdürülebilirlik, rekabet edebilirlik, yatırım fırsatları, dijitalleşme ve kaynak temininde kapasitelerinin geliştirilmesine ve öncelikli muhtaçlıklarının çevresel hassaslık ve kaynak verimliliği olarak karşılanmasına katkıda bulunulacak.

Karbonsuzlaştırma, su verimliliği, sürdürülebilir atık idaresi, yalın üretimler ve ham unsur verimliliği üzere birçok alan desteklenecek.

Dünya Gazetesi’nin Haberi