Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Toplumsal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Kurulunda kabul edildi.

Teklif, 4 unsurdan oluşuyor

Cumhur İttifakı milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif, 4 unsurdan oluşuyor. Toplumsal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanunu’na eklenen süreksiz hususla, ilgili kanunlara nazaran, teklifin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık yahut emekli aylığı bağlanacak olanlar, kelam konusu kararlarda yaş dışındaki öteki koşulları taşımaları halinde yaşlılık yahut emekli aylığından yararlanacak.

Birinci defa yaşlılık yahut emekli aylığı bağlananlar

Bu karar temel alınarak geriye dönük rastgele bir ödeme yapılmayacak ve geriye dönük hak talep edilemeyecek.

Birinci kere yaşlılık yahut emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık yahut emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 10 gün içinde en son çalışılan özel dal iş yerinde toplumsal güvenlik dayanak primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren, toplumsal güvenlik takviye primi patron payının 5 puanlık kısmına isabet eden fiyat Hazinece karşılanacak.

Düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak

Toplumsal güvenlik takviye primi patron payı indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde bu indirimden tekrar yararlanılamayacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında takıma alınan personeller, vilayet özel yönetimleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli yönetim birliklerinde, birlikte yahut farklı başka sermayesinin yarısından fazlası vilayet özel yönetimleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ilişkin şirketlerde emekçi statüsüne geçirilenlerin; emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde, çalıştırıldıkları kamu kurum ve kuruluşları yahut şirketlerce iş mukavelelerinin feshedilmesini zarurî tutan düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak.

Görüşmelerden

Plan ve Bütçe Kurulu Lideri Cevdet Yılmaz, EYT düzenlemesinin bilhassa Toplumsal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanı için önemli bir idari yük getireceğini belirterek, “Hak sahiplerinin başvurularını dijital ortamda yapmaları bu yükün hafifletilmesi bakımından önemli.” dedi.

Herkesin bu bahiste vatandaşlara tavsiyede bulunmasını isteyen Yılmaz, “Başvurular dijital ortamda yapılırsa SGK çalışanlarının iş yükü de azalmış olacak. Bu idari işlemler daha hızlı şekilde gerçekleştirilmiş olacak.” davetini yaptı.

SSK’dan emekli olacaklar için 7 bin 797 lira

Teklif sahibi olarak milletvekillerinin sorularını yanıtlayan AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, EYT konusunda aylık bağlama oranlarıyla ilgili, “Ortalama aylık tutarı; SSK’dan emekli olacaklar için 7 bin 797 lira. Bağ-Kur’dan emekli olacaklar için 5 bin 811 lira. Emekli Sandığı’ndan emekli olacaklar 12 bin 389 lira. Bunların ortalaması 8 bin 733 lira.” bilgisini verdi.

Dünya Gazetesi’nin Haberi