Sermaye Piyasası Kurulu’ndan değerli bir düzenleme geldi. SPK “Para Piyasası” ve “Kısa Vadeli” sözleri için yeni bir karar aldı. Alınan karara nazaran Para Piyasası ve Kısa Vadeli unvanlı fonlar, fon toplam kıymetlerinin yüzde 25’i kadar hisse senedi aykırı repo kontratlarına artık kalıcı formda taraf olabilecek.

Heyet, Prensip Kararı ile Yatırım Fonlarına Ait Rehber’in “Para Piyasası Fonlarına İlişkin Esaslar” başlıklı 4.9 nolu hususunu “Unvanında ‘Para Piyasası’ ve ‘Kısa Vadeli’ İfadesi Yer Alan Fonlara İlişkin Esaslar” biçiminde değiştirerek ilgili unsura “Unvanında ‘Para Piyasası’ ve ‘Kısa Vadeli’ ifadesi yer alan fonlar, fon toplam değerinin yüzde 25’ini geçmemek üzere Borsa İstanbul Pay Senedi Repo Pazarı’nda ters repo sözleşmelerine taraf olabilirler.” sözünü ekledi.

Ayrıyeten, ilgili rehberin “Fon Portföyünde Yer Alan Varlıkların Vadesinin Hesaplanması” başlıklı (4.2.6) nolu hususuna “Fonların taraf olduğu ters repo sözleşmelerine konu sermaye piyasası araçları, vadeye kalan gün sayısı ile ağırlıklı ortalama vade hesaplamalarında dikkate alınmaz ve Fon Tebliği’nin 20’nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında değerlendirilmez.” sözü de eklendi.

Heyet ayrıyeten aksi repo kontratlarının sona erdirilmesi için verilen süreyi de uzattı. Para piyasası fonları ve kısa vadeli borçlanma araçları fonları ile para piyasası yahut kısa vadeli borçlanma araçları temalı öteki fonların taraf olduğu/olacağı Borsa İstanbul Hisse Senedi Repo Pazarı’nda süreç gören karşıt repo mukavelelerinin sona erdirilmesi için 28 Nisan 2023’e kadar belirlenmiş olan müddet 30 Eylül 2023’e kadar uzatıldı.

4. ve 9 hususlarda yapılan değişiklik 30 Eylül 2023’te yürürlüğe girecek.

Uzmanlar, bu düzenleme ile unvanında “Para Piyasası” ve “Kısa Vadeli” sözü yer alan fonların makul oranda olmak kaydıyla süresiz olarak hisse senedi karşıt repo kontratlarına taraf olmaları imkânı getirildiğini, bunun da piyasaya olumlu yansımasının beklendiğini belirtti.

Dünya Gazetesi’nin Haberi