Tarım ve Orman Bakanlığı alkollü içki ticaretiyle ilgili yeni bir yönetmelik hazırladı.

Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine Ait Yordam ve Asıllar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Koşullar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine Ait Yol ve Temeller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Resmi Gazete‘de yayımlandı.

Yapılan düzenlemeye nazaran; 5 cl’den küçük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler ile bira hariç 300 cl’den büyük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler, bu hususun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonundan itibaren üretilemeyecek ve ithal edilemeyecek.

Bu eserler, bu hususun yayımı tarihini izleyen üçüncü ayın sonundan itibaren Alkollü İçki Dağıtım Yetki Dokümanını haiz firmalar, dördüncü ayın sonundan itibaren toptan satıcılar, perakende satıcılar yahut açık alkollü içki satıcıları tarafından iç piyasaya arz edilemeyecek.

Ayrıyeten, bira hariç olmak üzere, cam haricindeki ambalaja sahip alkollü içkiler, bu hususun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonundan itibaren üretilemeyecek ve ithal edilemeyecek. Bu eserler, bu hususun yayımı tarihini izleyen üçüncü ayın sonundan itibaren Alkollü İçki Dağıtım Yetki Dokümanını haiz firmalar, dördüncü ayın sonundan itibaren toptan satıcılar, perakende satıcılar yahut açık alkollü içki satıcıları tarafından iç piyasaya arz edilemeyecek.

Yetki dokümanına düzenleme

Düzenlemeye nazaran, müddeti içerisinde dağıtım yetki dokümanını yenilemeyen firmaların evrak geçerlilik tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde başvurması halinde, 14. unsurun ikinci fıkrasında belirlenen dağıtım yetki evrakı bedeli, iki katı tahsil edilerek yenilenecek.

Bu mühlet geçtikten sonraki müracaatlar yenileme kapsamında değerlendirilmeyecek.

Dünya Gazetesi’nin Haberi