Türk Plastik Sanayicileri Araştırma ve Geliştirme Vakfı (PAGEV) Lideri Yavuz Eroğlu ambalaj maliyetleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Eroğlu “Burada maalesef sahiplenilmeyen bir fiyat artışı var. Gıda ürünlerinde bir fiyat artışı var ve ambalajlı gıda ürününü satanlar buradaki fiyat artışın sebebi biz değiliz, ambalajdaki artıştır demeye getiriyorlar. 2022 senesi için bu bilgi doğru değil. Eldeki veriler ve sayılar bunu doğrular nitelikte değil” dedi.

Eroğlu “2020’nin ikinci yarısından itibaren plastiğin hammaddesi olan petrokimyasal eserlerde oligopol biçimdeki petrokimya üreticileri arzı kısıp hammadde fiyatlarını dolar bazında yüzde 150’lere varan halde artırmıştı. O devirde yani 2021 yılında bu yüzde 150’lik hammaddedeki artış ambalajlarda da bir artışa sebep olmuştu. 2021 yılı için ambalajlı besin üreticilerinin ambalaj fiyatları arttı, serzenişleri doğruydu. Biz de hakikaten çok önemli çalışmalar yapıp bu hammadde fiyatlarının düşürülmesi noktasında çok önemli efor sarfettik. 2022 yılında iki sebeple bu maliyetlerde düşüşler oldu. Birincisi 2022 yılında tüm dünyada emtia fiyatlarında düşüş başladı, dolar bazında fiyat indirimleri oldu. Bunun yanında lojistikten kaynaklanan maliyet artışları vardı ve geçtiğimiz sene lojistik fiyatları neredeyse yüzde 40-50 civarında düştü. Münasebetiyle 2022 ambalaj fiyatlarına baktığımızda, artmak bir yana Döviz bazında düşüş görüyoruz. Dövizdeki artışa bağlı olarak TL cinsinden bir ölçü artış olmuş olabilir; lakin son bir yıldır dövizde çok yüksek bir artış da mevcut değil” diye konuştu.

Bloomberg HT’nin Haberi