• 01

  Düzenlemeyle Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı dairelerce takip edilen alacaklardan, vadesi 31 Aralık 2022’den evvel olduğu halde 1 Ocak 2023 prestijiyle ödenmemiş asli anapara borcu 2 bin lira ve altında bulunanların tahsilinden vazgeçilecek.

  Vergi borçları için:

  Hazine ve maliye bakanlığınca (vergi dairelerince) 6183 sayılı kanuna nazaran takip edilen alacaklardan, kişi bazında ülke genelinde tüm vergi dairelerine vadesi 31/12/2022 tarihi öncesi olan ve toplam fiyatı 2.000 TL’yi geçmeyen borçlar terkin edilecek.

  Prim borçları için:

  Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından takip edilen 500 TL’yi aşmayan asli alacaklar ile fiyatına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı gecikme cezası ve gecikme artırımı üzere fer’ilerinin ve aslı ödenmiş olan fer’i alacaklardan meblağı 10.000 TL’yi aşmayanlar terkin edilecektir.

 • 02

  Tekrar yapılandırma kanunu kapsamında neler var?

  Kamuya olan borçların tekrar yapılandırılmasına ait 24 unsurluk kanun teklifi kabul edildi.

  Teklif ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, SGK, vilayet özel yönetimleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Uyum Başkanlığı ile ilgili alacaklar yapılandırılıyor.

  Alacaklar için 31 Aralık 2022 tarihi temel alınırken, vergiler, vergi cezaları, idari ve isimli para cezaları, gümrük vergileri ve idari para cezaları, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, işsizlik sigortası primi, toplumsal güvenlik takviye primi ile bu alacaklara ait her türlü faiz, gecikme artırımı, gecikme faizi üzere alacaklar kapsamda bulunuyor.

 • 03

  Teklifte matrah ve vergi artırımı da düzenleniyor

  Mükelleflerce çeşitli sebeplerle noksan beyan edilmiş yahut beyan dışı bırakılmış geçmiş yıl gelirlerinin aşikâr oran ve fiyatlar dahilinde beyan edilmesi sağlanıyor.

 • 04

  Hangi tarihe kadar müracaat yapılması gerekiyor?

  Kanun teklifine nazaran düzenlemeden yararlanmak isteyenler, 30 Nisan 2023’e kadar ilgili idareye başvuracak.

  İlk taksit, 31 Mayıs 2023’e kadar, öteki taksitlerini ise bu tarihi takip eden aylık devirler halinde azami 48 eşit taksitte ödeyebilme koşulu aranacak.

 • 05

  Borçların ne kadarlık kısmından vazgeçilecek?

  Hesaplanan meblağların tamamının birinci taksit ödeme müddeti içinde peşin ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak.

  Feri alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan temel alınarak hesaplanacak fiyatların yüzde 90’ının tahsilinden vazgeçilecek. bu durumda idari para cezalarından yüzde 25 indirim yapılacak.

  ilgili unsurlarda yer alan azami mühletler aşılmamak kaydıyla bu düzenlemeye nazaran yapılandırılan borçlar 12, 18, 24, 36 yahut 48 eşit taksitte ödenebilecek.

 • 06

  Kredi kartıyla ödeme yapılabilecek

  Hazine ve Maliye Bakanlığı ile SGK’ya bağlı tahsil dairelerinin düzenleme kapsamındaki alacakları, kredi kartıyla da ödenebilecek.

  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu’nda yapılan değişikliğe nazaran tahsil ve katkı kredilerinden vadesi geldiği halde ödenmemiş borçların asıllarına vade tarihleriyle 9 Kasım 2022 tarihleri ortasında gecikme artırımı, Yİ-ÜFE meblağı, katsayı meblağı üzere alacaklar hesaplanmayacak.

  Spor kulüpleri ile düzenleme kapsamında belediyeler ve bunlara bağlı kamu hukukî kişiliğini haiz kuruluşlarca ödenmesi gereken meblağlar, azami 120 eşit taksitte ödenebilecek.

 • 07

  Kaç mükellefin ne kadarlık vergi borcu kapsamda?

  Yine yapılandırma kanununun tesir tahliline nazaran kapsama vergi dairelerine ödenmesi gereken toplam 521 milyar liralık alacak giriyor.

  Vergi dairelerine borçlu kişi sayısı ise 14 milyon 156 bin 341 olarak açıklandı. Devlete olan 2000 liranın altındaki borçlar silineceği için 7 milyon 691 bin 666 kişinin borcu sona ermiş olacak.

  Vergi dairelerine borcu bulunan geri kalan 6 milyon 465 bin bireyden, son yapılandırma kanunundaki performans dikkate alınınca 43.5 milyar liralık tahsilat yapılması öngörülüyor.

 • 08

  SGK’ya kaç kişinin ne kadarlık borcu var?

  Toplumsal Güvenlik Kurumu’na 3 milyon 277 bin işyeri ve 14 milyon 613 bin sigortalının 196 milyar lira borcu bulunduğu belirtildi.

  Son yapılandırma kanunundaki müracaat ve tahsilat fiyatı dikkate alınarak sgk alacaklarından da 47.8 milyar lira tahsilat yapılması bekleniyor.

Bloomberg HT’nin Haberi