Yeni spor yasası ile birlikte spor kulüplerinde artık kurallar değişti. Nisan 2022 tarihinde çıkan yeni spor yasası ile birlikte bir spor kulüplerinin finansal performansı, denk bütçe, harcama limitleri üzere konular çok daha kıymetli hale geldi. Yıl sonuna yanlışsız çıkan 4 yönetmelik ile de yeni spor yasası, alt mevzuatları ile şekillenmeye devam ediyor.

KPMG Türkiye, ülkemizde halka açık spor kulüplerinin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan 1 Haziran – 30 Kasım 2022 devrine ilişkin 6 aylık finansal tabloları ve kontrol raporlarına dayanarak dikkat cazip sayıları ve konuları kamuoyu ile paylaştı.

KPMG Türkiye Yöneticisi Bora Yargıç yaptığı açıklamada, “Sermaye Piyasası Şurasına (SPK) tabi halka açık futbol kulüplerimizden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray 2022 ve 2023 dönemini kapsayan birinci 6 aylık finansal tablolarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda açıkladılar.

Bu kulüplerin 2022 – 2023 döneminde alandaki performansları her ne kadar uygun gitse de geleceklerini belirleyecek finansal performansları her vakit gündemlerinde olacaktır.

Paylaşılan sonuçlara nazaran Fenerbahçe hem gelir ve hasılatta hem de borçta önder olurken negatif özsermayede ise Beşiktaş başı çekti. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın açıklanan finansal tablolarına nazaran en çok dikkat çeken öteki bir konu ise bilançoların kaynaklar (pasif) kısmında duran ve borç olarak görülen kısım oldu.

3 büyüklerin bankalar birliği konsorsiyumları ile yaptıkları tekrar yapılandırma mutabakatlarının sonuçları ve tesirlerini finansal tablolarda ve raporlarda net olarak görmek mümkün.

Bankalar birliği konsorsiyumu ile spor kulüplerinin yaptıkları yapılandırma mutabakatları bu spor kulüplerinin finansal tablolarında olumlu tesir yaratırken nakit akışı sağlamalarına da katkısı oldu. Üç büyük futbol kulübünde asıl dert gelir tarafında sürekliliği olmayan ve kâfi gelir yaratamamanın verdiği negatif tablo oldu.

Bu futbol dönemi gerek finansal ve mali açıdan gerekse sportif muvaffakiyet açısından hayli değerli bir dönem. KAP’ta açıklanan finansal tablo bilgilerine bakıldığında, tüm spor kulüpleri için istikrarlı ve kayda bedel artış gösteren gelir ve hasılat kalemlerinin yaratılması en kıymetli öge olarak öne çıkıyor.

Sportif muvaffakiyet ile alınabilecek lig şampiyonluğu ve Avrupa kupalarında elde edilebilecek sportif muvaffakiyetler ile elde edilecek gelirler, spor kulüplerinin hem hasılat ve gelir kalemlerinde artışa hem de yeni sponsorluk muahedeleri ile gelir yaratmalarına neden olacak bu da direkt finansal tablolara olumlu yansıyacaktır.” dedi.

KPMG Türkiye’nin finansal tablolar ve kontrol raporlarına dayanarak yaptığı değerlendirmeye nazaran Türkiye Spor Toto Muhteşem Lig’indeki üç büyük futbol kulübünün 6 aylık finansal performansları şu formda gerçekleşti:

Hasılat ve satış geliri en fazla olan kulüp Fenerbahçe

Hasılat ve satış geliri en fazla olan kulüp yaklaşık 1.036 milyon TL ile Fenerbahçe A.Ş. olurken Beşiktaş A.Ş 659 milyon TL ile ikinci, Galatasaray A.Ş. ise 592 milyon TL ile üçüncü sırada yer aldı. Fenerbahçe A.Ş. bu devir için yaklaşık 261 milyon TL brüt kâr açıklarken Galatasaray A.Ş. 254 milyon TL, Beşiktaş A.Ş. ise 72 milyon TL periyot ziyanı açıkladı.

En borçlu kulüp Fenerbahçe

Açıklanan mali tablolara nazaran net finansal borçları en fazla olan kulüp Fenerbahçe A.Ş. olarak dikkat çekiyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın 30 Kasım 2022 prestijiyle borç durumu şu formda gerçekleşti: Fenerbahçe A.Ş. 3.570 milyon TL ile birinci sırada yer alırken Beşiktaş A.Ş. 3.231 milyon TL ikinci Galatasaray A.Ş. ise 2.648 milyon TL ile üçüncü sırada yer aldı.

Öz kaynaklar üç büyük kulüp için de negatif bakiye veriyor

Üç büyük spor kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili raporların görüş kısmında belirtilen “borca batıklık” uyarısı dikkat çekiyor. Bilançoların pasif kısmında yer alan özkaynaklar, üç kulüpte de negatif bakiye veriyor. Mali tablolara nazaran; Beşiktaş A.Ş.’nin öz sermaye toplamı -2.485 milyon TL, Galatasaray A.Ş.’nin -1.390 milyon TL, Fenerbahçe A.Ş.’nin ise -1.045 milyon TL oldu. Öz sermaye tarafında ise en yüksek negatif sermaye Beşiktaş A.Ş’ye ilişkin. Beşiktaş yaklaşık olarak Fenerbahçe ve Galatasaray’ın negatif öz sermayelerinin toplamına eşit bir öz sermaye eksisiyle karşı karşıya kaldı. Bununla birlikte finansal tablolar tüm kulüplerin kardan ziyana geçmiş olduklarına da işaret ediyor. Temel faaliyet ziyanları evvelki periyotla karşılaştırıldığında Galatasaray A.Ş.’de yüzde 329 artış görünürken Beşiktaş A.Ş.’de yüzde 2 azalma oldu.

Dünya Gazetesi’nin Haberi