Millet İttifakı’nın 9 ana başlık, 75 alt başlıktan oluşan mutabakat metni kamuoyuyla paylaşıldı.

Metindeki 9 ana başlık şu halde sıralanıyor; Hukuk, Adalet ve Yargı, Kamu İdaresi, Yolsuzlukla Uğraş, Şeffaflık ve Kontrol, İktisat, Finans ve İstihdam, Bilim, Ar-Ge, Yenilikçilik, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm, Sektörel Siyasetler, Eğitim ve Öğretim, Toplumsal Siyasetler, Dış Siyaset, Savunma, Güvenlik ve Göç Siyasetleri.

Mutabakat metninde iktisat siyasetlerine ait başlıkların yüklü olduğu görüldü.

244 sayfalık ortak siyasetler metninde yer alan iktisatla ilgili birtakım vaatler şöyle sıralandı:

İktidara gelir gelmez yeni Kur Muhafazalı Mevduat hesabı açılmasını durduracak, mevcut hesapları vade sonlarında kapatacağız.

Enflasyonu iki yıl içinde düşük tek haneye kalıcı bir biçimde indireceğiz.

Merkez Bankası’na fiyat ve finansal istikrarı sağlama dışında sorumluluklar yüklemeyeceğiz.

TCMB’nin merkezi başşehir Ankara’dadır. Bankanın İstanbul’daki ünitelerinin Ankara’ya taşınma sürecini mümkün olan en kısa müddette sağlayacağız.

(TCMB) Lider ve Para Siyaseti Şurası üyelerine en fazla iki kere atanma hududu getireceğiz.

Lider, Lider Yardımcısı ve Şura üyelerinin TCMB Kanunu dışındaki bir düzenlemeye dayalı olarak misyondan alınamamasını temin edeceğiz.

Her ne halde olursa olsun, rezerv satışlarının en geç on beş günlük dönemlerle kamuoyuna açıklanmasını sağlayacak, altı ayda bir kapsamlı rezerv idaresi raporu hazırlayacağız.

İhracatçıların Döviz gelirlerinin yüzde 40’nı TCMB’ye satma zorunluluğunu kaldıracağız.

Mali disiplin anlayışını kalıcı hale getirmek ve öngörülebilirliği arttırmak emeliyle “Mali Kural” uygulamasını hayata geçireceğiz.

Varlık Fonuna aktarılan Türk Telekom ve Turkcell paylarını Hazineye devredecek ve çağdaş yönetişim prensiplerine nazaran bağımsız bir biçimde yönetilmelerini sağlayacağız.

Bloomberg HT’nin Haberi