Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankaların sermaye yeterlilik rasyolarının ölçümüne yönelik düzenlemeyi yayımladı.

Buna nazaran kredi riskine temel meblağ hesaplamasında 31 Aralık 2021 tarihine ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Döviz alış kurunun kullanılabilmesine yönelik uygulamanın; aksi istikamette bir Şura Kararı alınıncaya kadar, 30 Aralık 2022 tarihine ilişkin Merkez Bankası döviz alış kurunun kullanılması suretiyle devam ettirilmesine karar verildi.

İlgili mevzuatta yer alan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) tarifine ait ciro hududunun, yurt içi yerleşik KOBİ’ler açısından 500 milyon TL olarak belirlenmesine ve yurt dışı yerleşik KOBİ’ler açısından KOBİ’nin bulunduğu ülkenin bankacılık otoritesinin sermaye yeterliliği hesaplamasında
kullandığı KOBİ tarifinin kullanılması kararlaştırıldı. Bu kapsamda perakende kredi limitinin 20 milyon TL olarak belirlenmesine karar verildi.

Bloomberg HT’nin Haberi