Adana Valisi Süleyman Elban, Vilayet Uyum Heyeti Toplantısı’nda geçen yıl merkezi idare ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen ve yatırım programında yer alan projelerin yapım ve tamamlanma aşamalarını değerlendirdi.

Devam eden proje sayısı 286 Elban, 2022 yılının 4’üncü dönemini kapsayan Ekim, Kasım ve Aralık aylarında kamu kurum ve kuruluşlarıyla, belediyeler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından 610 proje uygulandığını belirterek, bunlardan 155’inin tamamlandığını söyledi.

Elban, “286 proje devam ediyor. 101 proje ise ihale aşamasında, 53 proje etüt aşamasında. Kamu yatırım ödeneklerinde önceliğimiz verimlilik Kamu hizmetlerinin kalitesinin ve standartlarının yükseltilmesi, kamu yatırım ödeneklerinin kullanımında etkinlik ve verimliliğin artırılması öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor.

Yeni yılda bu anlayışla bir önceki yıla göre daha fazla projeyi hayata geçirmeyi temenni ediyoruz” dedi. Toplantıda ayrıyeten yatırımcı kurum ve kuruluşlarca sürdürülen projeler tahlil edildi.

Dünya Gazetesi’nin Haberi