Her şeyin başladığı an ve bulunduğu an ortasında daima olarak devinerek, değiştiğini söyleyen Sürdürülebilir Eğitim Gelişim ve Harikalık Derneği (SEGM) Kurucu İdare Şurası Lideri Çağlar Çabuk, bu durumun bir şeyin sürdürülebilir olması gerektiğini gösterdiğini söyledi.

‘’Bir şeyi daha âlâ nasıl yapabiliriz’’

Derneğin kuruluş motivasyonunun bütüne odaklanmak olduğunu belirten Çabuk, “Tüm canlıların daha yeterli bir hayat şartı yaratabilmesi için farkındalığa ve yetkinliğe, sürdürülebilir eğitim ve gelişimle ulaşılabilir” dedi. Kurumların, “Bir şeyi daha güzel nasıl yapabiliriz” sorusuna karşılık aramaları gerektiğinin altını çizen Çabuk, SEGM’in, farkındalığı ve yetkinliği sağlayacak proje ortamlarını gerçekleştirmek için var olduğunu söyledi.

Mesleki yeterlilik olgusunun, üniversitelerde örgün eğitimle verilmeyen mesleklerin icra edilmesiyle, bir muhtaçlığı doğurduğunu da belirten Çabuk, “Ben bir insan idaresi profesyoneli olarak ne iş yapılırsa yapılsın bir tarifinin olması gerektiğini biliyorum” diye konuştu.

Her unvanın başına ‘sürdürülebilirlik’ eklemesi yapılıyor

Her unvanın başına ‘sürdürülebilirlik’ eklemesi yapılıyor Bilhassa son yıllarda profesyonellerin unvanlarının başına ‘sürdürülebilirlik’ güncellemesi yaptıklarını söyleyen Çabuk, “Bu unvanlar aslında bir gereksinimin yansımasıydı. Ve şirketler bu misyon unvanlarına yönelik ilanlar yayınlamaya başladılar. Bu nedenle de sürdürülebilirlik unvanının meslekleştirilmesi gerekiyor” dedi.

Birçok bireye “sürdürülebilirlik uzmanı ne yapar?” sorusunu yönelttiklerini ve herkesten farklı yanıtlar aldıklarını söyleyen Çabuk, sürdürülebilirlik uzmanının ne yapması gerektiği üzerinde net bir plan oluşturmak için bir küme istekli uzmanla bir ortaya geldiklerini belirterek şöyle devam etti: “Yaklaşık 1 yıl süren çalışmanın akabinde ‘Sürdürülebilirlik Uzmanı (seviye 6) Ulusal Meslek Standardı’ ortaya çıktı.

Hem çalışan niteliğini yükseltmek, hem de…

Bu işi yapan bir uzman bu dokümanı eline aldığında, kılavuz üzere kullanabilir ve eksik noktalarının üzerinde durarak, bulunduğu unvanın karşılığını verebilir.” Standartların yayınlanmasının akabinde bu işi yapacak olan profesyonellerin hangi yetkinliklere sahip olması ve neleri yapabilmeleri gerektiği üzerinde çalıştıklarının bilgisini veren Çabuk, “Buradaki maksat, hem çalışan niteliğini yükseltmek, hem de ekosisteme daha nitelikli işler yapacak profesyonellerin yetkinleşmesine katkı sağlamak” dedi.

SEGM ve TSPB iştirakinde bir de sertifika programı geliştirdiklerinin bilgisini veren Çağlar Çabuk, her çalışanın sürdürülebilirlik çalışmalarına katkı verebileceğini belirterek, “BM’nin 17 sürdürülebilir kalkınma maksadı doğrultusunda, kurumsal öz değerlendirmelerini yapabilecekler” diye konuştu.

Şirketler operasyonel mükemmelliğe odaklanıyor

“Yeşil dönüşümün bu kadar ağır konuşulduğu bir konjonktürde, bu yetkinliklere sahip olmayan şahısların olduğu kuruluşlar geride kalma tehlikesi yaşıyorlar” diyen Çabuk, sürdürülebilirlik sorununun artık hükümet siyasetlerine da dahil olduğunu ve bilhassa Avrupa Yeşil Mutabakatı ile birlikte Türkiye aksiyon planı kapsamında da bu gerekliliklerin gözetilmesi gerektiğini söyledi.

Bilgi ve tecrübelerini paylaşacaklar

ISO 500 Sürdürülebilirlik Ahenk çalışması kapsamında şirketlerin internet sayfalarında yapılan incelemeler sonucunda, çoğunlukla idare konseyinde bayan kotası, bayan istihdamı, toplumsal cinsiyet eşitliği üzere mevzularda eksiklikler olduğuna şahit olduklarını belirten Çabuk, “Bu da bize şirketlerin daha çok operasyonel mükemmelliğe odaklanmış bir anlayışa sahip olduğunu fark ettiriyor. Örgütlenme özgürlüğü, çalışanların kendilerini söz edebilecekleri alanların oluşturulması, sürdürülebilirlik üzerine daima birlikte baş yorabilecekleri ve bunu destekleyecek ortamların sunulması önemli” dedi.

Birlikte Öğrenme Çemberleri Derneğin yeni çalışmalarından birinin “Birlikte Öğrenme Çemberleri” olduğu anlatan Çabuk, “Konuya ilgi duyan uzmanlar bir ortaya gelerek, bilgi ve tecrübelerini paylaşacaklar. İnovasyon çemberi, kurumsal çeviklik, insan ve kültür idaresi çemberi üzere…” dedi.

Dünya Gazetesi Haberi