1″İşyerinde benden ne beklendiğini biliyor muyum?”

Faal bir işyerinde yöneticilerin kendi gaye ve siyasetlerini, amaç ve stratejilerini netleştirmiş olmaları gerekir. Gayelerin net, siyasetlerin açık ve anlaşılır, stratejilerin paylaşılmış, maksatların erişilebilir olması muvaffakiyetin sırrıdır.

2″İşimi doğru yapabilmem için gerekli araç ve gereçlere sahip miyim?

İdare grubu, gayeleri tanımlamış, siyasetleri belirlemiş, gayeleri saptamış, stratejileri kurgulamış akabinde da gerekli araç ve gereçlerle insanları donatmışsa beklentilerine ulaşabilme talihini artırmış olur.

3″İşyerinde her gün, en iyi yaptığım işi yapma şansına sahip miyim?”

Yöneticiler, elemanlarını uygun tanıyor, onların eğilimlerini biliyor, yeteneklerini gözlemliyor ve en uygun yapabildikleri işler üzerinde odaklanmalarını sağlıyorsa muvaffakiyet mümkünlüğü artar.

4″Son 7 günde iyi iş çıkardığım fark edildi mi, bunun için takdir edildim mi?”

Beşerler yaptıklarının takdir edildiğini gördükçe işe daha çok sarılırlar. Takdir etmesini bilmeyen bir toplumda ne mevcut kaynakları verimli kullanmak ne de yeni kaynak yaratarak gelişmeyi sürdürebilmek mümkün olur.

5″İşyerinde insan olarak değer görüyor muyum?”

Paha verecek özelliklere sahip olmayan beşerlerle çalıştığınızı düşünerek negatif bir tesir yaratıyorsanız olumlu bir ortam da kuramazsınız. Birlikte çalıştığı insanların ‘zayıf’ yanlarını hoşgörmek, ‘güçlü’ yanlarını öne çıkarmak yöneticinin misyonu olmalı.

6″İşyerinde gelişmemi destekleyen biri var mı?”

Beşerler genelde kendi zayıf yanlarını bir münasebetle örter, kendilerini güçlü göstermek isterler. Bireylerin gelişme istekleri desteklendiğinde zayıf yanlarını süratle güçlendirdikleri ve işe katkılarının arttığı görülür.

7″İşyerinde görüşlerime değer veriliyor mu?”

Kurum kültürü, insanların görüşlerine verilen pahayla anlaşılır. Doğrusu yanlışına bakılmaksızın, insanların özgürce konuşabildikleri, kelamlarının itinayla dinlendiği kurumlar. sağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir bir kültür geliştirebilir.

8″Çalıştığım şirketin misyonu bana yaptığım işin önemli olduğunu hissettiriyor mu?”

Her insan işini niye yaptığını, hedefin ne olduğunu, yaptığı işin sonuçta kimlere ne fayda sağladığını merak eder. Şayet beşerler işyerinin emellerini yürekten benimserse işlerine daha çok odaklanır ve yaratıcı akıllarını daha faal kullanırlar.

9″Çalışma arkadaşlarım kaliteli iş çıkarmak için uğraşıyor mu?”

Çalışma arkadaşları ortasında fikir paylaşımı, çıkar iştiraki kadar değerlidir. İşyerinde ‘küçük gözaltı’ denen olgu, iş arkadaşlarının yeterli iş çıkarma konusundaki ortak anlayışıdır. ‘Büyük gözaltı’ ise kurumu yönetenlerin kontrolüdür.

10 “İşyerinde yakın bir arkadaşım var mı?

Başarılı bir işyeri, yakın arkadaşlığı teşvik eden işyeridir. Günlük sırların paylaşılabileceği yakın arkadaşlar kişileri işyerlerine bağlar. Çalışma ortamından keyif alan kişiler çok daha yüksek motivasyonla yola devam ederler.

11″Son 6 ayda benimle gelişimimle ilgili konuşan oldu mu?”

Yeri ve zamanı geldiğinde uygun bir dille eksiklikleri, güçlü yönleri net bir anlatımla paylaşılan kişiler, özelliklerinin bir başkası tarafından da fark edilmiş olmasından memnuniyet duyar ve motive olurlar.

12″Geçtiğimiz yıl işyerinde yeni şeyler öğrenme ve gelişme fırsatı buldum mu?”

İşyerleri insanların içlerinde var olan öğrenme isteğini harekete geçirecek ortamlar yaratmazsa öğrenme eğrileri yavaş gelişir. Öğrenme, gelişme ve uygulama alanında çalışanlarının önlerinin açılmasını desteklemek bir işyerinin temel misyonudur

Dünya Gazetesi’nin Haberi