Kerim ÜLKER

Swvl, Kuzey Afrika ve Körfez Bölgesi’nin en büyük toplu ta­şıma uygulamalarından biri ola­rak tanınıyor. Merkezi Dubai ol­sa da Mısırlı yatırımcılar Ahmed Sabbah, Mostafa Kandil ve Mah­moud Nouh tarafından Kahire’de kurulan Swvl, Latin Amerika, Av­rupa, Afrika ve Asya’da 20 ülkede 135 kentte faaliyet gösteriyor.

Şe­hir içi ve şehirlerarası ulaşım ürün­leri ve hizmetleri sunan şirketin payları, Mart 2022’de ABD’deki Nasdaq Borsası’nda iş­lem görmeye başladı. Geçen yıl Türkiye pazarına adım atmak için görüşmelere başlayan Swvl, Türk şirketi Volt Lines’ı almak için an­laşma imzaladı. Muahedeye nazaran Swvl, 40 milyon dolara Volt Lines’ı alacak, akabinde 25 milyon dolar­lık yatırım yapacaktı.

1.2 milyar liralık muahede iptal edil­di

Mutabakatın üzerinden 1 yıl geç­meden, Mısırlı şirket, Türk firması Volt Lines’ı satın almaktan vazgeç­ti. Böylelikle 65 milyon dolarlık yani 1.2 milyar liralık muahede iptal edil­di. Yapılan mutabakata nazaran Swvl, Volt Lines’a bugüne kadar yapmış olduğu fonlamalar­dan doğabilecek tüm haklarından feragat edecek. İdare de yeniden Volt Lines’ın kurucu takımına geçti.

Volt Lines kurucusu Ali Halabi, “Swvl ile geçirdiğimiz müddet içeri­sinde, Volt Lines olarak işimizin temellerine daha da çok odaklan­ma fırsatımız oldu ve bu sayede şir­ketimizin pahasını iki katından da­ha fazla artırmayı başardık. Swvl ve Volt Lines birlikteliği iki takım için de çok verimli ve geliştirici bir süreç oldu, lakin küresel piyasalar­da yaşanan zorlayıcı şartlar satı­şın yükümlülüklerinin yerine geti­rilmesini çok sıkıntı hale getirdi Swvl için. Volt Lines’ı daha güçlü şekil­de geri aldığımız için çok memnunuz ve Swvl grubuyla tekrar yollarımı­zın kesişmesini umuyoruz. Onlarla birlikte çalışmak harikaydı” dedi.

Piyasa pahası 16 milyon dolara geriledi, Nasdaq’tan ihtar yedi

Swvl, Türk şirketini nisan ayında alma teşebbüsünden sonra değerli bir kriz sürecine girdi. Temmuz ayında da İngiltere merkezli Zeelo’yu sa­tın alma planını iptal eden şirket, borsada kıymetli kayıplara uğradı. Pakistan pazarından çekildi. Nas­daq’ta listelenen şirketlerin mini­mum 50 milyon dolarlık piyasa de­ğerine sahip olmalarını gerektiren kuralına uymadığı için ABD piyasa yapıcıları tarafından uyarılan şir­ketin piyasa bedeli 15 milyon do­lara kadar geriledi.

Hatta mayıs ve kasım ayında yapılan açıklamada Swvl, çalışanlarının yüzde 32’sini işten çıkaracağını duyurdu. Volt Li­nes, Swvl bünyesinde geçirdiği sü­rede gelirlerini iki kattan fazla artı­rırken, satın almayı yapan Swvl’nin güç bir sürece girmesini engelleye­medi. Geçen yılın en değerli alım­larından biri de böylelikle iptal edildi. Süratli büyüyen şirketlerin yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri, kontrol­süz genişleme planları oluyor. Du­bai merkezli şirketin başına gelen de bunun göstergesi.

Dünya Gazetesi’nin Haberi