ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Hisse İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yine Değerleme ve Ölçüm Çıkar / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Çıkar / Kayıpları Tekrar Değerleme ve Sınıflandırma Çıkar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Ziyanı
Maddi Duran Varlık Yine Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Evvelki Devir 01.01.2021 – 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
3.520.215.000 658.135.984 3.012 -154.845 5.566.910 505.427.487 378.990.742 5.068.184.290 5.068.184.290
Muhasebe Siyasetlerindeki Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Muhasebe Siyasetlerindeki Mecburî Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Muhasebe Siyasetlerindeki İstekli Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Yanılgılara Ait Düzeltmeler
0
Öteki Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Fiyat
0
Transferler
884.418.229 -505.427.487 -378.990.742 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
556.850 9.611 154.845 1.315.792.684 1.316.513.990 1.316.513.990
Devir Karı (Zararı)
1.315.792.684 1.315.792.684 1.315.792.684
Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
556.850 9.611 154.845 721.306 721.306
Sermaye Arttırımı
1.173.405.000 1.173.405.000 1.173.405.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Tesiri
0
Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Tesiri
0
Devirde Ödenen Kar Hissesi Avansları
0
Kar Hisseleri
0
Kar Hissesi Hariç Hisse Sahiplerine Yapılan Öteki Ödemeler
0
Hisselerin Geri Alım Süreçleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Hisse Bazlı Süreçler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Paydaşlık Edinimi yahut Elden Çıkarılması
0
Bağlı İştiraklerde Denetim Kaybı ile Sonuçlanmayan Hisse Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Denetim Gücü Olmayan Hisse Sahipleriyle Yapılan Süreçler
0
Hisse Sahiplerinin Başka Katkıları
677.696.366 677.696.366 677.696.366
Nakit Akış Riskinden Korunma Yararları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Kıymet Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Kıymetine Dahil Edilen Fiyat
0
Opsiyonların Vakit Pahasındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Kıymet Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Kıymetine Dahil Edilen Meblağ
0
Forward Kontratının Forward Bileşeninin Kıymetindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Paha Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Kıymetine Dahil Edilen Meblağ
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Paha Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Bedeline Dahil Edilen Fiyat
0
Öteki Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Devir Sonu Bakiyeler
13 4.693.620.000 1.335.832.350 556.850 12.623 0 889.985.139 0 1.315.792.684 8.235.799.646 8.235.799.646
Cari Devir 01.01.2022 – 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
4.693.620.000 1.335.832.350 556.850 12.623 0 889.985.139 0 1.315.792.684 8.235.799.646 8.235.799.646
Muhasebe Siyasetlerindeki Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Siyasetlerindeki Zarurî Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Siyasetlerindeki İstekli Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0 0
Kusurlara Ait Düzeltmeler
0 0
Öbür Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Fiyat
0 0
Transferler
1.300.905.942 14.886.742 1.315.792.684 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.840.903 -534.203 10.938.065.985 10.944.372.685 10.944.372.685
Devir Karı (Zararı)
10.938.065.985 10.938.065.985 10.938.065.985
Öteki Kapsamlı Gelir (Gider)
6.840.903 -534.203 6.306.700 6.306.700
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Tesiri
0 0
Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Tesiri
0 0
Periyotta Ödenen Kar Hissesi Avansları
0 0
Kar Hisseleri
-14.886.742 -14.886.742 -14.886.742
Kar Hissesi Hariç Hisse Sahiplerine Yapılan Öbür Ödemeler
0 0
Hisselerin Geri Alım Süreçleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Hisse Bazlı Süreçler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı İştirak Edinimi yahut Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı İştiraklerde Denetim Kaybı ile Sonuçlanmayan Hisse Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Denetim Gücü Olmayan Hisse Sahipleriyle Yapılan Süreçler
0 0
Hisse Sahiplerinin Öbür Katkıları
320.434 320.434 320.434
Nakit Akış Riskinden Korunma Yararları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Paha Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Bedeline Dahil Edilen Meblağ
0 0
Opsiyonların Vakit Kıymetindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Bedel Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Pahasına Dahil Edilen Meblağ
0 0
Forward Kontratının Forward Bileşeninin Bedelindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Kıymet Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Kıymetine Dahil Edilen Meblağ
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Paha Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Pahasına Dahil Edilen Fiyat
0 0
Başka Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Periyot Sonu Bakiyeler
13 4.693.620.000 1.336.152.784 7.397.753 -521.580 0 2.190.891.081 0 10.938.065.985 19.165.606.023 19.165.606.023

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2022 – 31.12.2022 Evvelki Periyot 01.01.2021 – 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
227.485.411 180.525.348
Devir Karı (Zararı)
10.938.065.985 1.315.792.684
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-10.742.655.175 -1.262.254.066
Amortisman ve İtfa Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
1.890.183 930.970
Bedel Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.955.000 -774.975
Stok Kıymet Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.955.000 -774.975
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
145.077 -10.089.950
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
145.077 43.938
Dava ve/veya Cez

Bloomberg HT’nin Haberi