Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Orman Kanununun 17 nci Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Uygulanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”i Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan karara nazaran, Orman Kanununun 17 nci Unsurunun Üçüncü Fıkrasının Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin 4. unsurunun yedinci fıkrasında yer alan “tesisleri ile lisanslı güneş enerjisine dayalı elektrik üretim” ibaresi yürürlükten kaldırılarak yeni fıkralar eklendi.

Buna nazaran, üzerinde ağaç ve ağaççık toplulukları bulunmayan, ormancılık faaliyetleri ve teknik olarak orman kurulması mümkün olmayan fiilen taşlık, kayalık, verimsiz orman alanlarında lisanslı güneş gücüne dayalı elektrik üretim tesislerine müsaade verilebilecek.

Yapılaşma müsaadesi

Karara nazaran, havaalanı yahut havalimanlarında pistlere, taksi yollarına, apron ve bunlara bitişik alanlara, hava araçlarının kalkmasını, inmesini ve yer hareketlerini yapmasını sağlayan, hava araçlarının yakıt, bakım ve öbür gereksinimlerinin karşılanmasını ve yük ile yolcu indirilip bindirilmesini temin edici tesislere ve muhakkak durumlarda direkt uçuş faaliyeti emeliyle kullanılan bina ve yapılara yahut bunların kimi kısımlarına ve bu kısımların hepsine girişin denetimli olduğu yerler ile yolcuların sıhhat, otel, motel, lokanta, akaryakıt istasyonu, dini tesis, terminal binaları, alışveriş üniteleri üzere zorunlu gereksinimlerini karşılayacak tesislere müsaade verilebilecek.

Bloomberg HT’nin Haberi