Türkiye Bankalar Birliği İdare Kurulu’nun 14 Şubat 2023 tarihinde yapılan toplantısında zelzele bölgesindeki çalışmaların görüşüldüğü belirtildi.

Bankalar Birliği’nden hususa dair yapılan açıklamada “Yapılan görüşmelerde, bölgede hemen her noktada müşteri taleplerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi amacıyla fiziki şube, ATM, mobil şubeler ağı ile hizmet verildiği değerlendirilmiştir. Hizmet ağının kısa sürede daha da genişletilmesi için
kullanılabilir durumda olan şubelerin yeniden faal hale getirilmesi yönünde yapılan teknik çalışmalar ile geçici hizmet birimlerinin oluşturulması konusunda işbirliği imkanları konuşulmuştur” tabirleri kullanıldı.

Sarsıntıdan etkilenen müşterilere yönelik olarak tavsiye niteliğinde alındığı belirtilen ek kararlar şu formda sıralandı:

1. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye vilayetleri ile
Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki ferdi ve gerçek kişi ticari
işletmelerimizle ilgili olarak; (31 Ağustos 2023 tarihine kadar)

 • 06.02.2023 tarihinden evvel kullandırılan ve 31.08.2023 tarihine kadar
  vadesi gelen; mevcut kredi borçlarının / taksitlerinin ve gayrinakdi kredi
  komitelerinin (31.08.2023 tarihini geçmeyecek şekilde) 6 ay faizsiz
  (faiz/gecikme faizi) olarak ertelenmesi,
 • kayıp/zayi POS aygıtlarına ait üye işyerlerimizden rastgele bir tahsilat
  yapılmaması,
 • bankacılık hizmet kurulu alınmaması
 • ferdî ve kurumsal kredi kart fiyatlarının 2023 yılı için tahakkuk
  ettirilmemesi,
 • üye işyeri/POS kullanım fiyatlarının 2023 yılı boyunca alınmaması,
 • haciz, icra, takip vb. idari uygulamalarla ilgili olarak (Cumhurbaşkanlığı
  Kararnamesi çerçevesinde)
 • tüm alacaklar için takip başlatılmaması, haciz uygulanmaması, icra
  satış süreçleri vb. süreç yapılmaması,
 • yapılandırılmış alacaklarda ödeme müddetlerinin faizsiz olarak
  ertelenmesi,
 • tahliye kararı alınmış ise bu kararın uygulanmaması, taahhüdü
  ihlal şikâyetinde bulunulmaması, borçlunun talebi halinde daha evvel
  başlatılmış takiplerin durdurulması, satış günü alınmış belgelerde
  satışların ertelenmesi,
 • takipte olan alacaklı müşteriler için yapılan otomatik tahsilatın
  durdurulması,
 • müşteri hesaplarında bulunan takip blokelerinin kaldırılması,
 • vadesi geçen krediler için idari yollarla da olsa faal bir tahsilat
  gayreti teşebbüsünde bulunulmaması,
 • şimdi takip hesaplarına intikal etmemiş, kredi geri ödemelerini
  vaktinde yapamayan ve yapamayacağı öngörülen müşterilerimize
  yönelik irtibat ve tahsilat faaliyetlerinin durdurulması

2. Zelzele bölgesinde yer alan öteki vilayetlerdeki ferdî ve gerçek kişi ticari işletmelerimizin kredi borçlarının/taksitlerinin ve gayrinakdi kredi kurullarının 1 ay faizsiz (faiz / gecikme faizi) olarak ertelenmesi

3. Üstteki kapsam dışında kalan, sarsıntı bölgesinde yer alan ve sarsıntıdan ziyan gören müşterilerimizin talep etmesi ve ziyan gördüklerini belgelendirmeleri halinde müşteri bazında kıymetlendirilmek üzere, mevcut kredi borçlarına / taksitlerine erteleme imkânının sunulması (31.08.2023 tarihine kadar),

4. Sarsıntıda vefat eden ferdi ve gerçek kişi ticari müşterilerimizin kredi borçlarının, krediye mevzu sigorta ödemelerinin kredi borcuna mahsup edilmesi, sonrasında kalan borçlarının ise silinmesi

Bloomberg HT’nin Haberi