TBB’den yapılan açıklamada, birlik idare şurasının zelzele bölgesindeki çalışmaları görüştüğü, bölgede çabucak her noktada müşteri taleplerinin kesintisiz sürdürülmesi emeliyle fiziki şube, ATM, taşınabilir şubeler ağı ile hizmet verildiğinin değerlendirildiği bildirildi.

Hizmet ağının kısa müddette daha da genişletilmesi için kullanılabilir durumda olan şubelerin tekrar aktif hale getirilmesi istikametinde yapılan teknik çalışmalar ile süreksiz hizmet ünitelerinin oluşturulması konusunda iş birliği imkanlarının konuşulduğu aktarılan açıklamada, sarsıntıdan etkilenen müşterilere yönelik tavsiye niteliğinde kimi ek tavsiye kararları alındığı belirtildi.

Alınan tavsiye kararlarına nazaran, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye vilayetleri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki ferdî ve gerçek kişi ticari işletmelere 6 Şubat’tan önce kullandırılan ve 31 Ağustos’a kadar vadesi gelen mevcut kredi borçları, taksitleri ve gayrinakdi kredi kurulları 6 ay faizsiz ertelenebilecek.

Kayıp/zayi POS aygıtlarına ait üye işyerlerinden rastgele bir tahsilat yapılmayabilecek. Ayrıyeten, bankacılık hizmet kurulu da alınmayabilecek.

Ferdi ve kurumsal kredi kart fiyatları 2023 için tahakkuk ettirilmeyebilecek. Üye işyeri/POS kullanım fiyatları de 2023 boyunca alınmayabilecek.

Alacaklar için takip ve haciz uygulanmaması tavsiyesi

Haciz, icra, takip üzere idari uygulamalarla ilgili; tüm alacaklar için takip başlatılmayabilecek, haciz uygulanmayabilecek ve icra satış süreçleri yapılmayabilecek.

Yapılandırılmış alacaklarda ödeme mühletleri faizsiz olarak ertelenebilecekken, tahliye kararı uygulanmayabilecek ve taahhüdü ihlal şikayetinde bulunulmayabilecek. Ayrıyeten borçlunun talebi halinde daha evvel başlatılmış takipler durdurulabilecek ve satış günü alınmış evraklarda satışlar ertelenebilecek.

Takipte olan alacaklı müşteriler için yapılan otomatik tahsilat durdurulabilecek. Müşteri hesaplarında bulunan takip blokeleri de kaldırılabilecek.

Vadesi geçen krediler için idari yollarla da olsa faal bir tahsilat gayreti teşebbüsünde bulunulmayabilecek. Şimdi takip hesaplarına intikal etmemiş, kredi geri ödemelerini vaktinde yapamayan ve yapamayacağı öngörülen müşterilere yönelik de irtibat ve tahsilat faaliyetleri durdurulabilecek.

Sarsıntıda vefat edenlerin borçları silinebilecek

Tavsiye kararlarına nazaran, zelzele bölgesinde yer alan öteki vilayetlerdeki kişisel ve gerçek kişi ticari işletmelerin kredi borçları/taksitleri ve gayrinakdi kredi komiteleri 1 ay faizsiz olarak ertelenebilecek.

Kapsam dışında kalan, sarsıntı bölgesinde yer alan ve zelzeleden ziyan gören müşterilerin talep etmesi ve ziyan gördüklerini belgelendirmeleri halinde de müşteri bazında kıymetlendirilmek üzere, mevcut kredi borçları ve taksitlerine erteleme imkanı sunulabilecek.

Sarsıntıda vefat eden ferdî ve gerçek kişi ticari müşterilerin kredi borçları, krediye bahis sigorta ödemeleri kredi borcuna mahsup edilerek kalan borçlar da silinebilecek.

Dünya Gazetesi’nin Haberi