Investing.com – Bütçe, Ocak ayında 32,24 milyar TL açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bugün açıkladığı merkezi idare bütçe bilgilerine nazaran son ayda Hazine’nin geliri 289,1 milyar TL, masrafları ise 321,3 milyar TL oldu.

Gelir ve sarfiyat kaleminde son ayda nasıl bir değişi oldu?

Bütçe gelirleri Ocak 2022’de 176 milyar TL iken Ocak 2023’te289,1 milyar TL’ye yükseldi. %64 oranındaki bu artışta vergiler belirleyici oldu. 2023 yılı Ocak ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın birebir ayına nazaran %71,5 oranında artarak 252 milyar TL’ye çıktı. Vergi gelirlerinin bütçe iddiasına nazaran gerçekleşme oranı ise 2022 yılında %6,7 iken Ocak 2023’te %7,9 oldu.

Bütçe masrafları Ocak 2022’de 146 milyar TL’ye yakın bir sayıydı, Ocak 2023’te ise giderler%120 oranında artarak 321,3 milyar TL’ye yükseldi.

Faiz harcamaları Ocak 2023’te 21,3 milyar TL, faiz hariç harcamalar geçen yılın tıpkı ayına nazaran %127,7 oranında artarak 299,9 milyar TL oldu.

Müellif: Necdet Erginsoy

Investing TR’nin Haberi