Borsa İstanbul AŞ Değerli Madenler ve Değerli Taşlar Piyasası Operasyonel Yöneticiliği, mal mukabili ödeme hali ile gerçekleştirilen altın ithalatı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Türk Parası Değerini Muhafaza Hakkında 32 sayılı Karar’ın 7’nci hususunun (a) bendi ve 20’nci maddesinin birinci fıkrası, Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik’in 24 üncü unsurunun birinci fıkrası ile Türk Parası Değerini Muhafaza Hakkında 32 Sayılı Karar’a İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2008-32/34)’in 6 ncı hususunun beşinci fıkrası çerçevesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığınca 15.02.2023 tarihi ve sonrasında (Gümrük Beyannamesi tescil tarihi esas alınacak şekilde) Bakanlığın ikinci bir kararına kadar mal mukabili ödeme formu ile işlenmemiş altın ithalatı gerçekleştirilmemesinin uygun bulunduğu hatırlatıldı.

Açıklamada şöyle devam edildi:

“Bu çerçevede Gümrük Beyannamesi tescil tarihi 15.02.2023 ve sonrası olan işlenmemiş altın ithalatı, mal mukabili ödeme biçimi ile yapılamayacaktır. Belirtilen tarihten evvelki bir Gümrük Beyannamesi tescil tarihini havi işlenmemiş altın ithalatları, ilgili mevzuat ve Değerli Madenler ve Değerli Taşlar Piyasası Prosedüründe belirtilen mühletler içinde olmak şartıyla Borsa saklama kasasına teslim edilebilecektir. Kelam konusu Prosedür’de belirtilen Ek-3 Borsa İstanbul İthalat Öncesi Bildirim Formu (Ek-3 Formu) kapsamında Borsaca daha öncesinde onay verilmiş olsa bile Gümrük Beyannamesi tescil tarihi 15.02.2023 tarihi ve sonrası olan işlenmemiş altın ithalatı mal mukabili ödeme biçimi ile yapılamayacaktır.

Öteki taraftan iş bu Duyuru öncesinde Ek-3 Formu kapsamında mal mukabili ödeme biçimi ile ithalat yapılacağını bildiren üyeler, ödeme halini peşin ödeme olarak değiştirmek ve ithalatı bu halde gerçekleştirmek istemeleri halinde Değerli Madenler ve Değerli Taşlar Operasyon Yöneticiliği ile irtibata geçerek ilgili formda değişiklik yapabileceklerdir.

Üstte belirtilen şartları sağlamayan bir ithalat kapsamında işlenmemiş altının Borsa saklama kasasına getirilmesi halinde mahrecine iade prosedürü uygulanacaktır. Ayrıyeten iş bu Duyurudan itibaren Ek-3 Formu kapsamında ödeme biçimi mal mukabili olan yeni müracaatlar Borsamızca kabul edilmeyecektir.”

Bloomberg HT’nin Haberi