Sarsıntının 3. gününde kapatılan Borsa İstanbul’da hisse geri alımı yapan şirketler üzerinden yeni endeks hesaplanmasını da içeren yeni tedbirler getirildi.

Borsa İstanbul’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre pay piyasası ile VİOP bünyesindeki pay ve endeks türev pazarlarında, emtia sertifikaları hariç tutulmak üzere Pay Piyasasında açılış seansı uygulanan tüm sermaye piyasa araçlarında ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) işlem gören tüm sözleşmelerde; açılış seansında emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımına izin verilmemesine karar verildi.

Yeni tedbirler arasında pay piyasasında emir işlem oranının 15:1’den 5:1’e düşürülmesi ve pay piyasasında emir işlem oranı eşik değer aşım ücretinin 0,03 kuruştan 0,25 kuruşa yükseltilmesi de yer aldı.

Düzenlemeye göre pay piyasasında emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı (İAK) ücret kalemlerinin yüzde 20 oranında artırılacak ve VİOP’ta yüz binde 1 (0,00001) olarak uygulanan iradi buyruk iptal fiyatı oranının yüzde 20 oranında artırılarak yüzbinde 1,2 (0,000012) olarak belirlenecek.

VİOP ve Hisse Piyasası seans sonu saatlerinin ahenkleştirilmesi gayesi ile VİOP’ta işlem gören tüm vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin seans sonu zamanının 5 dakika kısaltılarak tam iş günlerinde 18.10, yarım işgünlerinde 12.40 olarak belirlenmesine de karar verildi.

Geri alım yapan şirketler üzerine yeni bir endeks hesaplanmasına ve borsanın gözetim faaliyetleri kapsamında hâlihazırda devam etmekte olan yatırım aracı bazındaki tüm tedbirlerin kaldırılmasına da kararlaştırıldı.

Ayrıca, VİOP’ta Hisse ve Endeks Türev Pazarlarında yer alan kontratlardaki bekleyen İptale Kadar Geçerli (İKG) ve Tarihli (TAR) buyruklar Borsa tarafından iptal edilecek.

Bloomberg HT’nin Haberi