Ünlü Yatırım Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi

“Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 13 Şubat 2023 tarihli ve 2023/02 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 9 Şubat 2023 tarihli ilke kararı gözetilerek, 6 Şubat 2023 tarihinde 10 ilimizi etkileyen büyük deprem felaketi sebebiyle, doğrudan ve/veya bağış toplamaya yasal yetkili kılınmış kurum ve kuruluşlar aracılığıyla depremzedelere ayni ve/veya nakdi bağış ve yardımda bulunulması için 5 milyon TL’ye kadar bir fon ayrılmış olup, yaşanmakta olan bu süreç dahilinde gereksinimler paralelinde kelam konusu fondan yapılan ve yapılmakta olan bağış ve yardımların tipi, toplam meblağı ve bağış yapılan taraf/taraflar hakkında yapılacak 2022 olağan genel şura toplantısında hisse sahiplerine kapsamlı bilgi verilecek ve 2023 yılı bağış sonu, kelam konusu bağış ve yardım fonunu içerecek biçimde belirlenerek hisse sahiplerinin onayına sunulacaktır.”

Dünya Gazetesi’nin Haberi