Tüpraş’ın bedelsiz sermaye artırım kararı Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlandı.

Buna nazaran, Tüpraş İdare Konseyi şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500 milyon TL olmakla birlikte, Sermaye Piyasası Konseyinin (SPK) Kayıtlı Sermaye Sistemi’ndeki “Her tür iç kaynak ile kar payının sermayeye ilave edilmesi suretiyle ve birleşme, bölünme ve benzeri genel kurul kararı gerektiren işlemler neticesinde, her bir tavan kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere kayıtlı sermaye tavanı aşılabilir.” hükmüne istinaden, 275 milyon 256 bin 514 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle yüzde 600 oranında artış ile 1 milyar 651 milyon 539.084 TL artırılarak 1 milyar 926 milyon 795 bin 598 TL’ye çıkartılmasına karar verdi.

Tüpraş, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek hisselere ait ihraç dokümanının ve temel mukavelenin “Sermaye” başlıklı 6. unsurunun tadil tasarısının onaylanması için başta SPK, Borsa İstanbul AŞ ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ başta olmak üzere öbür kuruluşlar nezdinde gerekli müracaat ve süreçlerin yapılmasını kararlaştırdı.

Bedelsiz sermaye artırımı kapsamında şirket, yapılan sermaye artırımı nedeniyle oluşacak hisselerin mevcut hisse sahiplerine sermayeye iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına, temel mukavelenin Sermaye başlıklı 6’ncı maddesindeki “Her halükarda Yönetim Kurulu, sermaye artışı esnasında A Grubu pay sahiplerinin Şirket’te sahip oldukları hisselerin oranı nispetinde yeni A Kümesi hisse çıkartacaktır. Sermaye artırımlarına ortaklar, sahip oldukları hisselerle tıpkı kümede ihraç edilecek hisseleri alarak iştirak ederler. Lakin, C Kümesi hisse sahipleri bu artışlara katılmayacak ve C Kümesi hisseler varlığını 1 adet hisse olarak sürdürecektir.” hükmü uyarınca C grubu pay adedi değiştirilemeyeceğinden, C grubu pay sahibine de bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle A grubu pay verilmesine karar verdi.

Duyuruda ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“İç kaynaklardan yapılacak olan 1 milyar 651 milyon 539 bin 84 TL fiyatındaki sermaye artışının, Vergi Yordam Kanunu kayıtlarına nazaran hazırlanan mali tablolara nazaran 1 milyar 193 milyon 165 bin 283,69 TL Sermaye Enflasyon Düzeltme Farklarından, 247 milyon 863 bin 333,91 TL İkinci Tertip Yasal Yedek Enflasyon Düzeltme Farklarından, 180 milyon 798 bin 214,95 TL Fevkalâde Yedek Enflasyon Düzeltme Farklarından, 29 milyon 712 bin 251,45 TL Birinci Tertip Yasal Yedek Enflasyon Düzeltme Farklarından karşılanmasına, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolara nazaran ise 1 milyar 344 milyon 242 bin 642 TL Sermaye Enflasyon Düzeltme Farklarından, 307 milyon 296 bin 442 TL Geçmiş Yıl Karlarından karşılanmasına karar verildi.”

Şirket, iç kaynaklardan sermaye artırımı ile ilgili olarak temel kontratın “Sermaye” başlıklı 6. hususunun Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı kararlarına uygun olarak KAP’ta yayımladığı ekteki formda tadil edilmesini kararlaştırdı.​​​​​​​

Dünya Gazetesi’nin Haberi