Borsaya dayanak kapsamında gündeme gelen pay geri alımlarına yönelik vergi muafiyeti Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre tam mükellef şirketlerin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kâr payı sayılan tutarlar üzerinden yüzde 0 oranında tevkifat yapılacak.

Daha önce bu oran yüzde 15 seviyesindeydi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin sarsıntının akabinde süreçleri durdurulan borsa ile ilgili, kurumların pay geri alımlarında stopajın sıfırlanması için talimat verdiği belirtilmişti.

SPK da önlemler açıkladı

Sermaye Piyasası Heyeti (SPK) da sarsıntının tesirlerini telafi etmek maksadıyla bir dizi önlem açıkladı.

SPK tarafından yapılan açıklamaya nazaran yürürlükte bir geri alım programı olup olmadığına bakılmaksızın hisseleri borsada süreç gören iştiraklerin ve bunların bağlı iştiraklerinin hisse geri alım süreçlerinin kolaylaştırılmasını ve yatırımcıların korunmasını teminen yapılacak ikinci bir duyuruya
kadar; hisseleri borsada süreç gören halka açık iştiraklerin, genel konsey kararı aranmaksızın, yapılacak birinci genel heyette ortakların bilgisine sunulmak üzere, idare heyeti kararı ile geri alım programı başlatabileceğine, idare heyeti kararında geri alımın gayesine, geri alım programının öngörülen azami mühleti, alınacak azami hisse adedi ile kullanılacak azami fon fiyatına yer verilmesi gerektiğine ve kelam konusu idare şurası kararının Şuranın özel durum açıklamalarına ait düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanmasına karar verildi.

Tıpkı formda hisseleri borsada süreç gören halka açık iştiraklerin bağlı iştiraklerinin da, genel konsey kararı aranmaksızın, yapılacak birinci genel konseyde kendi ortaklarıyla birlikte ana iştirakin ortaklarının bilgisine sunulmak üzere, idare heyeti kararı ile geri alım programı başlatabilmesi, bu idare şurası kararının da birinci husustaki temellere tabi olması mümkün olacak.

Yürürlükte bir geri alım programı olan halka açık iştiraklerin ve bağlı iştiraklerinin, geri alım programlarına, idare heyetlerince ayrıyeten bir karar alınmasına gerek olmaksızın bu kararda belirtilen kurallar ile devam edebilecekler.

SPK’nın prensip kararı çerçevesinde geri alınan hisselerin, geri alındığı tarihten itibaren 30 günlük mühlet boyunca satılamamasına ve 30 günlük mühletin hesaplanmasında “ilk giren ilk çıkar” sisteminin uygulanmasına karar verildi.

Bloomberg HT’nin Haberi