FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağlı Taraf Süreçleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Hususa Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ’in (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında Şirketimiz ile alakalı tarafları ortasındaki yaygın ve süreklilik arz eden süreçlerin bir hesap periyodu içerisindeki fiyatının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara nazaran oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış süreçlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara nazaran oluşan hasılat fiyatına olan oranının %10’dan daha fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi durumunda, şirket yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda raporun yahut sonucunun açıklanması gerekmektedir. Bu kapsamda 2022 yılında belirlenen oranı aşan süreçlerin 2023 hesap periyodunda de belirlenen oranları aşacağı öngörüldüğünden, 2022 yılında gerçekleşen süreçler için hazırlanan ekli İlişkili Taraf Süreçleri Raporunun kabul edilerek, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ilan edilmek suretiyle ortaklarımızın bilgisine sunulmasına, 2023 hesap döneminde aynı nitelikteki işlemlerin bu Rapor’da belirlenen esaslara uygun olarak devam etmesine karar verilmiştir.
 
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde rastgele bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama temel kabul edilecektir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113043

BIST

Bloomberg HT’nin Haberi