AKSİGORTA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Mevzuya Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi

Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne Ait İdare Şurası Karar Tarihi ve Sayısı

İdare Şurası Karar Tarihi
13/02/2023
Karar Sayısı
01
Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’nin İkinci Kısmının 9. Hususu Yeterince Sorumluluk Beyanı

                     KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE AİT İDARE ŞURASI’NIN
KARAR TARİHİ: 13.02.2023
KARAR SAYISI: 01
SERMAYE PİYASASI HEYETİNİN
SERİ:2 – 14.1 SAYILI BİLDİRİMİN 9. MADDESİ YETERİNCE SORUMLULUK BEYANI
Şirketimize ilişkin 01.01.2022-31.12.2022 Konsolide Olmayan Finansal Tabloları ve dipnotları tarafımızdan incelenmiştir. Şirketimizdeki vazife ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tablolar ve Dipnotları kıymetli mevzularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih prestijiyle aldatıcı olması sonucunu doğurabilecek rastgele bir eksiklik içermemektedir. Bu kapsamda, yürürlükteki Bildiri uyarınca hazırlanmış olan finansal tabloların, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve ziyanı ile ilgili gerçeği dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Hürmetlerimizle,
AKSİGORTA A.Ş.
 
 
 
 

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113039

BIST

Bloomberg HT’nin Haberi