Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Aralık ayına ait ödemeler istikrarı istatistikleri yayımladı.

Aralık ayında Türkiye iktisadında cari açık 5,91 milyar dolar olarak kaydedildi.

Bankanın, istatistikleri yayımlamasıyla 2022 yılına ait tablo da netleşmiş oldu.

2022 yılının tamamında cari açık 48,8 milyar dolar oldu. 2013 yılında Türkiye iktisadında 55,1 milyar dolarlık cari açık görülmüştü.

2022’de görülen cari açık 9 yılın zirvesinde yer alıyor.

TCMB’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Aralık ayında cari süreçler hesabı 5.910 milyon ABD doları açık kaydetmiştir. Altın ve güç hariç cari süreçler hesabı ise 3.525 milyon ABD doları fazla vermiştir.

Ödemeler istikrarı tarifli dış ticaret açığı 8.089 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Hizmetler istikrarı kaynaklı girişler 2.498 milyon ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 1.468 milyon ABD doları olmuştur.

Birincil gelir istikrarı kalemi 533 milyon ABD doları net çıkış, ikincil gelir istikrarı kalemi ise 214 milyon ABD doları net giriş kaydetmiştir.

Bunun sonucunda, Ocak-Aralık periyodu cari süreçler açığı 48.769 milyon ABD doları olurken, birebir devirde altın ve güç hariç cari süreçler hesabı 50.793 milyon ABD doları fazla vermiştir.

Finans Hesabı

Direkt yatırımlardan kaynaklanan net girişler 374 milyon ABD doları olarak kaydedilmiştir.

Portföy yatırımları 828 milyon ABD doları fiyatında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler prestijiyle incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 16 milyon ABD doları net alış ve pay senedi piyasasında 580 milyon ABD doları net satış yaptığı görülmektedir.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, Genel Hükümet 2.000 milyon ABD doları net kullanım ve bankalar 694 milyon ABD doları net geri ödeme yapmışlardır.

Öteki yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 4.109 milyon ABD doları net azalış kaydetmiştir.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 351 milyon ABD doları net azalış ve Türk lirası cinsinden 31 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 320 milyon ABD doları net azalış kaydetmiştir.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve başka kesimler sırasıyla 250 milyon ABD doları ve 301 milyon ABD doları net geri ödeme, genel hükümet ise 745 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.

Resmi rezervlerde bu ay 2.434 milyon ABD doları net artış olmuştur.

YIL SONU GÜNCELLEMELERİ

“Revizyon Politikası” doğrultusunda yapılan yıl sonu çalışmaları kapsamında, Ödemeler İstikrarı İstatistikleri’nde 2018 yılından itibaren birincil gelir istikrarı, direkt yatırımlar ve öteki yatırımlar kalemleri başta olmak üzere çeşitli güncellemeler yapılmıştır. Güncellemelerin bir kısmı ödemeler istikrarı tablosunda yalnızca sınıflama değişikliğine neden olurken, bir kısmı da “Cari İşlemler Hesabı” ile “Finans Hesabı” kalemlerini ve hasebiyle “Net Hata ve Noksan” kalemini etkilemiştir.

Yapılan güncellemeler sonucunda Net Kusur ve Noksan kalemi, 2018 yılında 235 milyon ABD doları, 2019 yılında 98 milyon ABD doları, 2020 yılında 58 milyon ABD doları, 2021 yılında 194 milyon ABD doları ve 2022 yılının Ocak-Kasım periyodu için 1.431 milyon ABD doları güncellenmiştir.”

Dünya Gazetesi’nin Haberi