YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
–– İnanılmaz Hal Kapsamında Sıhhat Alanında Alınan Önlemlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 121)
YÖNETMELİK
–– Dokuz Eylül Üniversitesi Sıhhat Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
İLÂN KISMI
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

Bloomberg HT’nin Haberi