Goldman Sachs ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil hazırladığı notta, “1999 Marmara depremi GSYH’daki payı, şimdiki depremin üç katından daha büyük bir bölgeyi etkiledi. Bir akademik çalışma, o depremin maliyetinin GSYH’nin yüzde 1,2’sine tekabül ettiğini ortaya koydu. Bu sonuçlar ve bölgenin büyümedeki payı dikkate alındığında geçen haftaki depremin GSYH’ye maliyetinin yüzde 1’in oldukça altında kalabileceğini hesaplıyoruz” denildi.

Para ve maliye siyaseti adımları ile gönderilen yardımlara atıfta bulunulan kurum notunda, ülke, yardım ve tekrar inşa gayretlerini organize edecek kapasiteye sahip olduğu sürece, büyüme üzerindeki tesirin uzun vadede görüleceği varsayım edildi.

Açıklamada “Geçmişte misal şoklara verilen reaksiyonlara dayanarak, Türkiye’nin kurumsal kapasitesinin karşılık vermek için yetersiz kalacağını düşünmek için bir sebep göremiyoruz.

Riskler varsa, bunlar daha çok finansman tarafıyla ilgili. Türkiye’nin dış kaynaklara erişimi piyasa finansmanı B kredi notlu bir ülke olarak sonlu ve bu yıl yapılması planlanan çok kritik bir seçim var. Bu nedenle hem kamu fonlaması hem de özel bölüm yardımı sarsıntının tesirini azaltmak için çok kıymetli olacak. Haber akışının değerli piyasa dışı finansmanın yakında geleceğini göstermesi de cüret verici” değerlendirmesine yer verildi.

Bloomberg HT’nin Haberi