DASK’tan yapılan açıklamada, evleri depremde hasar gören Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sahiplerinin hasar bildirimine ilişkin bir süre sınırlamasının olmadığı bildirildi.

Açıklamada, genel şartlarda her ne kadar “Rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç 15 iş günü içinde DASK’a bildirme yükümlülüğü” olsa da kurumun sigortalıların haberdar olma vaktini tam olarak tespit edemeyeceğinden ilgili maddeyi sigortalı lehine değerlendirdiğini kaydedildi.

Sigortalıların rastgele bir sınırlama olmaksızın hasar bildiriminde bulunabileceği aktarılan açıklamada, DASK’ın, önceki depremlerde olduğu gibi bu afette de yıkıldığı tespit edilmiş binalarda sigortalı ihbarını dahi beklemeksizin hasar ödemelerini gerçekleştirdiği vurgulandı.

Açıklamada, DASK’ın, herkes için primlerini ödenebilir düzeyde tutmayı amaçladığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“Sigorta sistemlerinde ödenen primler, poliçe karşılığında sağlanan teminatların bir oranıdır. Münasebetiyle teminat ölçüsü arttıkça prim ölçüsü artmaktadır. Teminatların tüm konutları kapsayacak bir düzeye çıkarılması gerçek prim artışına ek olarak reasürans maliyetlerini de önemli oranda artıracağı için vatandaşların tamamının yüksek prim ödemesini mecburî kılacaktır. Zarurî Sarsıntı Sigortası, zarurî bir sigorta olması sebebiyle primlerin ödenebilir bir düzeyde tutulması amaçlanmaktadır. Daha fazla teminat almak isteyen vatandaşlarımız, kendi istekleriyle sigorta şirketlerinden rastgele bir sınırlama olmaksızın DASK’ın üzerine ihtiyari sigorta yaptırabilmektedir.”

– “DASK fonları yalnızca sigortalıların hasarlarını ödemek için kullanılır”

Açıklamada, DASK’ın sunduğu Zarurî Sarsıntı Sigortası’nın bir vergi olmadığı, 1999’da meydana gelen büyük Kocaeli sarsıntısı sonrasında kanunlaştığı ve kamu kaynaklarından bağımsız bir sigorta fonu oluşturmak gayesiyle 2000’de kurulduğu anımsatıldı.

“DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile sigortalılara verilen teminat karşılığında aldığı primlerle bir deprem teminat havuzu oluşturmaktadır” sözü kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu havuz, devlet kaynaklarından büsbütün bağımsızdır. DASK, Mecburî Zelzele Sigortası poliçesi sahiplerinin primlerinden ve ek olarak milletlerarası reasürörlerden temin ettiği sigorta muhafazasıyla oluşturduğu kaynaktan sırf sigortalılarına tazminat ödemesi yapmaktadır. Özetle; DASK fonları, yalnızca sigortalıların ödediği Mecburî Sarsıntı Sigortası poliçe primlerinden oluşmaktadır. DASK’ın fonları yalnızca sigortalıların hasarlarını ödemek için kullanılmaktadır. DASK’ın zelzele vergileri ile hiçbir ilgisi yoktur. DASK, gelir vergilerinden hiçbir hisse almamaktadır. Sonuç olarak, DASK, finansal açıdan kamu kaynaklarından büsbütün bağımsızdır ve sunduğu Zarurî Zelzele Sigortası bir sigorta eseridir.”

Bloomberg HT’nin Haberi