YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI
YÖNETMELİKLER
–– Su Eserleri Üretiminde Kiralama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Demiryolu Hemzemin Geçitlerinde Alınacak Önlemler ve Uygulama Temellerine Dair Yönetmelik
BİLDİRİMLER
–– Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2023 Yılı Yapı Yaklaşık Ünite Maliyetleri Hakkında Bildiri
–– Proje ve Denetimlik İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Bildirim
–– Yapı, Tesis ve Tamirat İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Dokümanlarının 2023 Yılına İlişkin Kıymetlendirme Katsayıları Hakkında Bildirim
–– Mali Kabahatleri Araştırma Şurası Genel Bildirisi (Sıra No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (Sıra No: 23)
YARGI KISMI
YARGITAY KARARLARI
–– Yargıtay 3, 4 ve 10. Hukuk Dairelerine İlişkin Kararlar
İLÂN KISMI
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

Bloomberg HT’nin Haberi