Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli sarsıntılardan etkilenen vilayetlerdeki savcılıklara Sarsıntı Kabahatleri Soruşturma Ofisleri kurulması için yazı gönderdi.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce, 148 ağır ceza mahkemesi başsavcılığına, “Deprem Nedeniyle Yıkılan Binalarla İlgili Yapılacak Soruşturmalar” bahisli yazı gönderildi.

Sarsıntılarda yıkılan binalardan kaynaklı vefatlar ve yaralanmalar kapsamında cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülecek soruşturmalarda aktiflik ve yeknesaklığın sağlanması gayesiyle bu duyurunun yapıldığı belirtildi.

Yazıda, sarsıntılar nedeniyle yıkılan binalardan kaynaklı vefatlar ve yaralanmalar kapsamında yürütülecek soruşturmaların selameti bakımından binalarla ilgili kanıt toplama süreçleri ve şüphelilerle ilgili muhafaza önlemlerinin hızla yerine getirilmesinin kıymet arz ettiği vurgulandı.

Bu prestijle yıkılan binalarda hayatını kaybeden ve yaralanan kişi sayısı gözetilerek cumhuriyet başsavcılıklarında zelzele nedeniyle işlenen cürümlere yönelik Zelzele Kabahatleri Soruşturma Ofisleri kurulması, münhasıran bu ofise bakmakla misyonlu bir cumhuriyet başsavcı vekili ile yeteri kadar cumhuriyet savcısı görevlendirilmesi, görevlendirilen cumhuriyet savcılarına ayrıca iş verilmemesi istendi.

Yazıda, yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesul ile sürveyanları ve öbür sorumluların tespitine çalışılması, sorumlu olduğu tespit edilenler tarafından derhal gerekli soruşturma süreçlerinin yapılması, kaçma ve kanıt karatma ihtimaline binaen gerekli muhafaza önlemlerine tereddütsüz başvurulması gerektiği kaydedildi.

Kurtarma faaliyetleri gözetilerek kanıt toplama süreçlerinin koordineli biçimde yürütülmesi, kanıtların hakikat ve eksiksiz toplanması, mevzuya dair rapor hazırlanması için uzman bireylerden oluşan eksper heyetinin oluşturulması istenen yazıda, uzman heyetinin, mimar, jeoloji ve inşaat mühendisleri ile ilgisine nazaran öteki uzmanlardan oluşturulması gerektiği de vurgulandı.

Yazıda, cumhuriyet savcısı nezaretinde eksperler eşliğinde olay yeri tespit süreçlerinin yapılması ve bunun tutanağa bağlanması, yapı ruhsatı, yapı kullanım dokümanı, mimari ve statik projelerin gecikmeksizin ilgili belediyeler, yapı sahipleri ve yapı kontrol firmasından temin edilerek eksper heyetine tevdi edilmesi bahislerinde hassasiyet istendi.

Uzman heyetlerince binalarda kanıt tespiti süreçleri gerçekleştirilirken numune alma ve tahlil süreçlerinin Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından lisans verilmiş laboratuvarlara yaptırılması gerektiği de belirtildi.

Bakanlık yazısında, kanıt tespit süreçlerinde, binaya dair adres, tapu kaydı, yıkıldığı zelzele, yapı çeşidi, taşıyıcı sistem, yapı ruhsatı yahut yapı kullanım dokümanı, varsa mimar ve betonarme statik proje bilgi ve evrakların temin edilmesi, genel enkaz imajı, kolon, kiriş, döşeme ve temel yapının görüntü ve fotoğraflarının çekilmesi, yapılardan numune alınması, tıpkı müteahhit tarafından yapılan sitede birden fazla yapı yıkılmış olması durumunda süreçlerin tek bir soruşturma belgesi üzerinden yürütülmesi konularında gerekli dikkat ve itinanın gösterilerek iş ve süreçlerin yürütülmesi talep edildi.

Bloomberg HT’nin Haberi