YASAMA KISMI
TBMM KARARLARI
1354 Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa Vilayetlerinde Üç Ay Müddetle İnanılmaz Hal İlan Edilmesine Dair Karar
1355 Gereği, Kapsamı ve Vakti Cumhurbaşkanınca Takdir ve Tayin Olunacak Formda, Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Ögelerinin Bölge Ülkelerinin Karasuları Dışında Olmak Üzere Aden Körfezi, Somali Açıkları, Arap Denizi ve Mücavir Bölgelerde Deniz Haydutluğu, Silahlı Soygun Aksiyonları ve Denizde Terörizmle Çaba Hedefiyle Görevlendirilmesi ve Bununla İlgili Gerekli Düzenlemelerin Cumhurbaşkanı Tarafından Belirlenecek Temellere Nazaran Yapılması İçin Anayasa’nın 92’nci Hususu Uyarınca 10/2/2023 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Mühletle Müsaade Verilmesine Dair Karar
YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI
YÖNETMELİKLER
–– Sıhhat Bakanlığı 4924 Sayılı Kanuna Tabi Kontratlı Sıhhat Çalışanı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
KONSEY KARARLARI
–– Güç Piyasası Düzenleme Heyetinin 09/02/2023 Tarihli ve 11629, 11632, 11644, 11646,11648 Sayılı Kararları
İLÂN KISMI
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri

Bloomberg HT’nin Haberi