MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bahse Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi

Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne Ait İdare Konseyi Karar Tarihi ve Sayısı

İdare Şurası Karar Tarihi
09/02/2023
Karar Sayısı
1336
Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’nin İkinci Kısmının 9. Hususu Yeterince Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU’NUN
  
KARAR TARİHİ: 09/02/2023
  
KARAR SAYISI : 1336
  
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
  
SERİ: II, 14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9 MADDESİ GEREĞİNCE
  
 SORUMLULUK BEYANI
  
a ? Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II, 14.1 Sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” çerçevesinde hazırlanan ve 31.12.2022 tarihinde sona eren (01.04.2022-31.12.2022 Özel Hesap Dönemi) 9 aylık finansal tabloları ile tıpkı periyoda ait faaliyet raporu  tarafımızdan incelenmiştir.
  
b ? Şirketteki vazife ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporu değerli hususlarda gerçeğe alışılmamış bir açıklama yahut açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle aldatıcı olması sonucunu doğurabilecek rastgele bir eksiklik içermemektedir.
  
c ? Şirketteki  görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tablolar, Şirketin faalleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve ziyanı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. Faaliyet raporu işin gelişimi ve performansını Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu kıymetli riskler ve belirsizliklerle birlikte yanlışsız biçimde yansıtmaktadır.
  
                                             
  
                                                                        Saygılarımızla,                                                                        
  
                               Nurullah Emre  Narin                                               Faruk Yaşar                                               
  
         Yönetim Kurulu Lider Yardımcısı ve Genel Müdür                 Grup Muhasebeler Müdürü
  

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112537

BIST

Bloomberg HT’nin Haberi