MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Hisseler Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yine Değerleme ve Ölçüm Yarar / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Yarar / Kayıpları Tekrar Değerleme ve Sınıflandırma Kar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Devir Karı Ziyanı
Evvelki Devir 01.04.2021 – 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
Not.27 120.000.000 2.497.948 -996.901 8.956.747 161.148.419 29.271.577 4.498.253 -546.644.023 110.543.634 -110.724.346 261.984.168 151.259.822
Muhasebe Siyasetlerindeki Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Muhasebe Siyasetlerindeki Mecburî Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Muhasebe Siyasetlerindeki İstekli Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Kusurlara Ait Düzeltmeler
0
Öbür Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Fiyat
0
Transferler
Not.27 110.543.634 -110.543.634 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not.27 -811.578 -50.878.423 -52.739.154 -104.429.155 183.329.515 78.900.360
Devir Karı (Zararı)
-52.739.154 -52.739.154 -76.432.588 -129.171.742
Öteki Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
181.950.000 181.950.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Tesiri
0
Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Tesiri
0
Devirde Ödenen Kar Hissesi Avansları
0
Kar Hisseleri
0
Kar Hissesi Hariç Hisse Sahiplerine Yapılan Başka Ödemeler
0
Hisselerin Geri Alım Süreçleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-3.813.424 -41.802.885 -72.798.530 -750.690 39.213.701 -79.951.828 79.951.828 0
Hisse Bazlı Süreçler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Paydaşlık Edinimi yahut Elden Çıkarılması
0
Bağlı İştiraklerde Denetim Kaybı ile Sonuçlanmayan Hisse Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Denetim Gücü Olmayan Hisse Sahipleriyle Yapılan Süreçler
0
Hisse Sahiplerinin Öbür Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Çıkarları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Paha Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Pahasına Dahil Edilen Meblağ
0
Opsiyonların Vakit Kıymetindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Paha Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Bedeline Dahil Edilen Fiyat
0
Forward Mukavelesinin Forward Bileşeninin Kıymetindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Bedel Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Pahasına Dahil Edilen Meblağ
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Paha Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Pahasına Dahil Edilen Meblağ
0
Başka Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-811.578 -50.878.423 -51.690.001 259.762.103 208.072.102
Devir Sonu Bakiyeler
Not.27 120.000.000 2.497.948 -996.901 5.143.323 118.533.956 -94.405.376 3.747.563 -396.886.688 -52.739.154 -295.105.329 707.215.511 412.110.182
Cari Devir 01.04.2022 – 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
Not.27 120.000.000 2.497.948 -996.901 5.143.323 410.722.876 -122.925.663 3.747.563 -396.886.688 12.248.299 33.550.757 1.065.153.025 1.098.703.782
Muhasebe Siyasetlerindeki Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Muhasebe Siyasetlerindeki Zarurî Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Muhasebe Siyasetlerindeki İstekli Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Yanılgılara Ait Düzeltmeler
0
Başka Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Meblağ
0
Transferler
Not.27 12.248.299 -12.248.299 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not.27 660.596.379 28.426.200 76.071.154 765.093.733 1.128.340.269 1.893.434.002
Periyot Karı (Zararı)
76.071.154 76.071.154 38.234.758 114.305.912
Öbür Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
Not.27 480.000.000 16.257.710 496.257.710 496.257.710
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Tesiri
0
Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Tesiri
0
Devirde Ödenen Kar Hissesi Avansları
0
Kar Hisseleri
0
Kar Hissesi Hariç Hisse Sahiplerine Yapılan Öbür Ödemeler
0
Hisselerin Geri Alım Süreçleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Hisse Bazlı Süreçler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Paydaşlık Edinimi yahut Elden Çıkarılması
0
Bağlı İştiraklerde Denetim Kaybı ile Sonuçlanmayan Hisse Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Denetim Gücü Olmayan Hisse Sahipleriyle Yapılan Süreçler
0
Hisse Sahiplerinin Başka Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Yararları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Paha Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Kıymetine Dahil Edilen Fiyat
0
Opsiyonların Vakit Pahasındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Paha Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Bedeline Dahil Edilen Fiyat
0
Forward Kontratının Forward Bileşeninin Pahasındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Bedel Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Bedeline Dahil Edilen Fiyat
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Bedel Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Bedeline Dahil Edilen Meblağ
0
Öbür Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
660.596.379 28.426.200 689.022.579 1.090.105.511 1.779.128.090
Periyot Sonu Bakiyeler
Not.27 600.000.000 2.497.948 -996.901 21.401.033 1.071.319.255 -94.499.463 3.747.563 -384.638.389 76.071.154 1.294.902.200 2.193.493.294 3.488.395.494

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 01.04.2022 – 31.12.2022 Evvelki Periyot 01.04.2021 – 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-262.388.185 -51.613.682
Devir Karı (Zararı)
114.305.912 -129.171.742
Sürdürülen Faaliyetlerden Devir Karı (Zararı)
114.305.912 -129.171.742
Devir Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-356.020.070 -28.380.052
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
Not.18-19 53.058.993 22.353.165
Kıymet Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
Not.17-18-19 9.723.294 56.718
Alacaklarda Bedel Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.723.294 56.718
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.817.009 2.562.604
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

Bloomberg HT’nin Haberi