***KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Mevzuya Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi

Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne Ait İdare Heyeti Karar Tarihi ve Sayısı

İdare Heyeti Karar Tarihi
09/02/2023
Karar Sayısı
2023-Ara Karar/024
Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’nin İkinci Kısmının 9. Hususu Yeterince Sorumluluk Beyanı

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Aralık 2022 Konsolide Sorumluluk Beyanı

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112492

BIST

Bloomberg HT’nin Haberi