EPDK’nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna nazaran, OHAL sebebiyle EPDK’ye yapılan depolamalı önlisans başvurularına ilişkin ilgili yönetmeliğin geçici 38’inci unsuru kapsamında EPDK’ye sunulması gereken teminatların sunulmasına ilişkin süre, söz konusu geçici maddede belirtilen süreye ilave olarak OHAL süresince uzatılması kararlaştırıldı.

Yönetmeliğin 12’nci unsuru kapsamında alınmış depolamalı elektrik üretim tesisi kurmak hedefiyle yapılan önlisans müracaatları kapsamında, eksik evrakların tamamlanmasıyla ilgili olarak, sarsıntı sebebiyle mağduriyet yaşayan müracaat sahiplerinin haklarının korunması hedefiyle, 6 Şubat’tan itibaren geçerli olmak suretiyle, OHAL süresince eksik evrak bildirme ve eksik evrak tamamlama süreçleri durduruldu.

Söz konusu OHAL sürecinin sona ermesini müteakip, eksik evrak bildirme süreci ile 6 Şubat itibarıyla kalan süreleri de dikkate alınarak, eksik evrak tamamlama süreci kaldığı yerden devam ettirilecek.

EPDK’nin Resmi Gazete’de yer alan bir başka kararında ise OHAL kararı kapsamında LPG dağıtıcı lisansı sahiplerinin 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanununun 5’inci hususunun dokuzuncu fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde düzenlenen dökme ve tüplü LPG faaliyetlerine ait yükümlülükleri 6 Şubat’tan itibaren OHAL süresi sonuna kadar ertelendi.

Tüplü LPG bayilerinin aynı kanunun 8’inci unsurunun üçüncü fıkrası ve dördüncü unsurunun dördüncü bendiyle düzenlenen yükümlülükleri ile dökme LPG kullanıcılarının kanunun 9’uncu unsurunun birinci fıkrasında düzenlenen yükümlülükleri de kelam konusu periyoda kadar ertelenecek.

Dünya Gazetesi’nin Haberi