EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye artırımı ve kayıtlı sermaye tavan artırımına ait Temel Kontrat değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İdare Heyeti Karar Tarihi 09.02.2023
İlgili Süreç Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Mukavele Husus No 6

Ek Açıklamalar
Şirketimiz İdare Kurulu’nun 09 Şubat 2023 tarihli toplantısında, diğer hususlar yanında
Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Bildirisi kararları çerçevesinde, Şirketimizin tıpkı tarihli toplantısında karara bağlanan sermaye artırımı ile iç kaynakların sermayeye eği nedeniyle 150.000.000,-TL fiyatındaki mevcut kayıtlı sermaye tavanı aşılacağından kayıtlı sermaye tavanının 3.000.000.000,-TL’ye yükseltilmesi, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik müddetinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak halde değiştirilmesi ve sermaye artırımı sonrasında çıkarılmış sermaye meblağının güncellenmesi gayesiyle Şirket Temel Kontratının “Sermaye” başlıklı 6 ncı unsurunun Ekte verildiği üzere tadil edilmesine, Temel Mukavele tadil metni için gerekli müsaade ve onayların alınması emeliyle Sermaye Piyasası Heyeti ve Ticaret kanlığına müracaatta bulunulması dahil her türlü sürecin yürütülmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine ve Sermaye artırımının tamamlanması ve gerekli müsaade ve onayların alınması sonrasında kelam konusu Temel Mukavele tadil metninin yapılacak birinci genel konsey toplantısında hisse sahiplerimizin onayına sunulması konusunda Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine,
karar verilmiştir.
Kamuoyuna hürmetle duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni.pdf

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112494

BIST

Bloomberg HT’nin Haberi