EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Temel Mukavele Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Mevzuya Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz İdare Kurulu’nun 09 Şubat 2023 tarihli toplantısında
?Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Bildirisi kararları çerçevesinde, Şirketimizin birebir tarihli toplantısında karara bağlanan sermaye artırımı ile iç kaynakların sermayeye eği nedeniyle 150.000.000,-TL fiyatındaki mevcut kayıtlı sermaye tavanı aşılacağından kayıtlı sermaye tavanının 3.000.000.000,-TL’ye yükseltilmesi, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik müddetinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak halde değiştirilmesi ve sermaye artırımı sonrasında çıkarılmış sermaye meblağının güncellenmesi gayesiyle Şirket Temel Kontratının “Sermaye” başlıklı 6 ncı hususunun Ekte verildiği üzere tadil edilmesine,
?Esas Kontratımızın “Sermaye” başlıklı 6 ncı hususunda yer alan hisse zamanlarına ait kararların 7 nci hususun başlığı “Pay Devirleri” halinde değiştirilmek suretiyle bu unsura taşınmasına ve bu maksatla kelam konusu hususların Ekte verildiği halde düzenlenmesine, 
?Esas Mukavele tadil metni için gerekli müsaade ve onayların alınması gayesiyle Sermaye Piyasası Heyeti ve Ticaret Bakanlığına müracaatta bulunulması dahil her türlü sürecin yürütülmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine ve
?Sermaye artırımının tamamlanması ve gerekli müsaade ve onayların alınması sonrasında kelam konusu Temel Mukavele tadil metninin yapılacak birinci genel heyet toplantısında hisse sahiplerimizin onayına sunulması konusunda Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine,
karar verilmiştir.
Kamuoyuna hürmetle duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112493

BIST

Bloomberg HT’nin Haberi