Toplumsal Güvenlik Kurumunca (SGK), Kahramanmaraş merkezli sarsıntılardan etkilenen vilayetlerde prim borçlarının ödenme mühletleri ile kuruma verilmekle yükümlü olunan bilgi, doküman ve beyannamelerin verilme müddetlerinin ertelendiği bildirildi.

SGK’nın internet sitesinde yayınlanan duyuruda, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa vilayetleri için “mücbir sebep hali” ilan edildiği belirtildi.

Devletin tüm kurumları ile afet yaşanan vilayetlerdeki patronlar, sigortalılar ve hak sahiplerinin iş ve süreçlerini kolaylaştırılmasına devam edildiği aktarılan açıklamada, SGK tarafından tedbirler alındığı, muhtaçlık duyulması halinde hızlı olarak yeni önlemlerin de alınacağı aktarıldı.

Prim borçları ertelendi

Meydana gelen zelzele felaketi tarihi prestijiyle, 10 vilayette faaliyet gösteren iş yerleri ile bu vilayetlerde çalışan yahut ikamet eden sigortalıların 6 Şubat ila 31 Temmuz ortasında 5510 sayılı Kanunun 91’inci maddesi kapsamına alındığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Buna göre mücbir sebep kapsamına alınan yerler için 6 Şubat 2023 ila 30 Nisan 2023 arasında, 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü olunan her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri dahil), 26 Mayıs 2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) kuruma verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır.

6 Şubat’tan evvel ödeme müddeti dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı ocak, şubat, mart, nisan, mayıs, haziran aylarına ilişkin prim borçları 5510 sayılı Kanunun 89’uncu unsurunda belirtilen gecikme cezası ve gecikme artırımı uygulanmaksızın 31 Ağustos 2023 tarihine (bu tarih dahil) kadar ertelenecektir.”

Ödeme vadesi geçmiş borçlar

Açıklamada, ödeme vadesi geçmiş borçları, çeşitli kanunlar uyarınca tekrar yapılandırılan yahut 6183 sayılı Kanun uyarınca tecil ve taksitlendirilmiş olup kapsama alınan vilayetlerdeki yerler için 6 Şubat prestijiyle yapılandırma/taksitlendirme süreçleri, bozma şartına girmemiş patron, sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme vadesi 6 Şubat ila 31 Temmuz tarihleri ortasında sona erenlerin, taksitlerini 31 Ağustos’a kadar ödemeleri halinde yasal müddeti içinde ödemiş sayılacağı da aktarıldı.

Borçlanma ve ihya kapsamındaki borçlardan son ödeme tarihi 6 Şubat ila 31 Ağustos tarihleri ortasında olanlar için son ödeme tarihi 31 Ağustos olarak dikkate alınacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Kontrol muayenesine tabi olanlardan, 1 Şubat ila 31 Ağustos ortasında olanların, denetim muayene tarihleri 31 Ağustos olarak belirlenmiştir.

Fazla yahut Yersiz Ödemeler ve Kamu Zararlarından Kaynaklanan Kurum Alacaklarından 6 Şubat prestijiyle yapılandırma/taksitlendirme süreçleri, bozma şartına girmemiş ve ödeme mühleti dolmuş mevcut alacaklar ile 31 Ağustos tarihine kadar tahakkuk edecek olan alacakların son ödeme tarihi, ilgili mevzuatı gereği gecikme artırımı uygulanmaksızın 31 Ağustos tarihine (bu tarih dahil) ertelenecektir.”

Dünya Gazetesi’nin Haberi