SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İştirak Aleyhine Dava Açılması / Davaya Ait Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bahse Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.07.2019-10.10.2019-16.09.2020-09.12.2020 ? 07.04.2021-22.11.2021-11.05.2022-21.06.2022-05.10.2022-06.10.2022-23.12.2022-26.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
09.05.2018
Davanın Öğrenilme yahut İştirake Bildirim Tarihi
14.09.2018
Davanın Konusu
Türk Patent ve Marka Kurumu nezdindeki 2009/01012 tescil no?lu Seyitler Fastplast markasının kötüniyet nedeniyle hükümsüzlüğü, hareketlerimizin haksız rekabet teşkil ettiğinin tespiti, fazlaya ait haklar gizli tutularak 10.000 TL maddi ve 400.000 TL manevi tazminat istemidir. 17.06.2019 tarihli ıslah dilekçesi ile talep ıslah edilmiş ve maddi tazminat talebi 22.521.911,21 TL olarak belirlenmiştir ve 10.000 TL?sına dava, 22.511.911,21 TL?sına ise ıslah tarihinden itibaren değişen oranlı ticari avans faizi, 400.000 TL manevi tazminata ise dava tarihinden itibaren yasal faiz talep edilmiştir.
Karşı Taraf(lar)
Ağaoğlu Sıhhat Eserleri Dokuma Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Davanın Meblağı
22.921.911,21 (Islah sonrası)
Dava Meblağının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Etkin Toplamına Oranı (%)

İlgili Mahkeme ve Belge No
İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, 2018/140 Temel
Davanın Duruşma Tarihi
08.02.2023
Alınan Karar
Mahkeme yargıcının mazeret müsaadeli olması sebebiyle duruşma 21.06.2023 tarihine ertelenmiştir. Harhangibir orta karar tesis edilmemiştir.
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
21.06.2023
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Fiyatı

Paydaşlığın Faaliyetlerine Tesiri
Davanın aleyhe sonuçlanması ihtimalinde marka hükümsüzlüğü halinde faaliyete asıllı bir tesiri olması beklenmemektedir. Tazminat konusunda ise eksper raporuna itirazlar değerlendirilmemiş olup, davanın kabulü halinde ortaya çıkan tazminat fiyatına nazaran finansal tablolara tesiri olacaktır.
Açıklamalar

S¸irketimiz  aleyhine ac¸ılan I·zmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin  2018/140 E. sayılı Tu¨rk Patent ve Marka Kurumu nezdinde 2009/01012 No  ile tescilli olan “Seyitler Fastplast” markasının hu¨ku¨msu¨zlu¨g?u¨,  maddi ve manevi ziyanların tazmini istemli davanın bugu¨n (08.02.2023)  yapılan durus¸masında mahkeme yargıcının mazeret müsaadeli olması sebebiyle  durus¸ma 21.06.2023 tarihine ertelenmis¸tir. Duruşmada ayrıca bir orta  karar tesis edilmemis¸tir.
I·lgili  belgede vaki bilirkis¸i raporuna itirazlarımız ic¸in, 16.09.2020  tarihli durus¸mada “davalının bilirkis¸i raporuna itirazlarının 2020/4  Esas sayılı dosyası kesinles¸tikten sonra deg?erlendirilmesine” karar  verilmis¸ olup bu konuda yeni bir orta karar kurulmamıs¸tır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Hürmetlerimizle,

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111683

BIST

Bloomberg HT’nin Haberi