Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Hür Bölgeler Uygulama Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Geçen yıl maddeleşen “Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Hür Bölgeler Kanunu’nda düzenlemeye gidilmişti. Yönetmelikte de kelam konusu düzenlemelere ait konular yer aldı.

Buna nazaran, yeri Hazineye ilişkin hür bölgelerde faaliyet ruhsatının mühleti sona eren yahut ruhsatı iptal edilen kullanıcılara verilecek tahliye müddeti içinde üstyapıdan çıkarılmayan malların tasfiyesine ait yöntem ve asıllar düzenlendi.

Değişiklikle, yeri Hazinenin mülkiyetindeki hür bölgelerde, faaliyet ruhsatının mühletinin sona ermesi yahut iptaliyle birlikte Hazineye intikal eden üstyapının tahliyesinin hızlandırılması ve kullanıcı tarafından üstyapıdan çıkarılmayan malların, kullanıcının mülkiyet hakkının ve üçüncü şahısların alacak haklarının korunması suretiyle tasfiyesinin kolaylaştırılması sağlanacak.

Bakanlık, böylelikle üstyapıların süratle iktisada kazandırılmasını amaçlıyor.

Bloomberg HT’nin Haberi