2.677.072 984.515
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
16 1.890.236 568.497
Başka Uzun Vadeli Karşılıklar
14 786.836 416.018
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 567.819 0
Öbür Uzun Vadeli Yükümlülükler
32 5.439 14.129
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.444.093 11.862.171
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
74.650.073 32.644.315
ÖZKAYNAKLAR

Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
18 21.402.174 10.148.538
Ödenmiş Sermaye
350.910 350.910
Sermaye Düzeltme Farkları
27.920 27.920
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
8 8
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.000.033 -125.723
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Yararları (Kayıpları)
-1.000.033 -125.723
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Çıkarları (Kayıpları)
-1.000.033 -125.723
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.068.724 -3.144.744
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.674.943 0
Riskten Korunma Çıkarları (Kayıpları)
-4.881.384 -3.191.233
Nakit Akış Riskinden Korunma Karları (Kayıpları)
-4.881.384 -3.191.233
Yine Değerleme ve Sınıflandırma Karları (Kayıpları)
137.717 46.489
Gerçeğe Uygun Bedel Farkı Öbür Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Yararlar (Kayıplar)
137.717 46.489
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.420.763 766.316
Yasal Yedekler
1.420.763 766.316
Geçmiş Yıllar Karları yahut Ziyanları
5.057.387 3.472.846
Net Periyot Karı yahut Ziyanı
18.613.943 8.801.005
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21.402.174 10.148.538
TOPLAM KAYNAKLAR
96.052.247 42.792.853

Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Hisse İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yine Değerleme ve Ölçüm Yarar / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kar / Kayıpları Tekrar Değerleme ve Sınıflandırma Çıkar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Ziyanı
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Karları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Kıymet Farkı Öbür Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Karlar (Kayıplar)
Evvelki Devir 01.01.2021 – 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
350.910 27.920 8 -18.359 -18.359 -18.359 -1.431.512 -1.431.512 41.600 41.600 -1.389.912 410.493 3.467.929 4.194.913 7.662.842 7.043.902 7.043.902
Kusurlara Ait Düzeltmeler
-258.400 -258.400 -258.400 -258.400
Düzeltmelerden Sonraki Fiyat
350.910 27.920 8 -18.359 -18.359 -18.359 -1.431.512 -1.431.512 41.600 41.600 -1.389.912 410.493 3.209.529 7.404.442 6.785.502 6.785.502
Transferler
0 0 0 0 0 223.530 3.971.383 -4.194.913 -223.530 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-107.364 -107.364 -107.364 -1.759.721 -1.759.721 4.889 4.889 -1.754.832 8.801.005 8.801.005 6.938.809 6.938.809
Devir Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 8.801.005 8.801.005 8.801.005 8.801.005
Öbür Kapsamlı Gelir (Gider)
-107.364 -107.364 -107.364 -1.759.721 -1.759.721 4.889 4.889 -1.754.832 0 -1.862.196 -1.862.196
Kar Hisseleri
0 0 0 0 0 132.293 -3.708.066 -3.708.066 -3.575.773 -3.575.773
Periyot Sonu Bakiyeler
350.910 27.920 8 -125.723 -125.723 -125.723 -3.191.233 -3.191.233 46.489 46.489 -3.144.744 766.316 3.472.846 8.801.005 12.273.851 10.148.538 10.148.538
Cari Devir 01.01.2022 – 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
350.910 27.920 8 -125.723 -125.723 -125.723 -3.191.233 -3.191.233 46.489 46.489 -3.144.744 766.316 3.472.846 8.801.005 12.273.851 10.148.538 10.148.538
Transferler
0 0 0 0 0 454.428 8.346.577 -8.801.005 -454.428 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-874.310 -874.310 -874.310 1.674.943 -1.690.151 -1.690.151 91.228 91.228 76.020 18.613.943 18.613.943 17.815.653 17.815.653
Devir Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 18.613.943 18.613.943 18.613.943 18.613.943
Öteki Kapsamlı Gelir (Gider)
-874.310 -874.310 -874.310 1.674.943 -1.690.151 -1.690.151 91.228 91.228 76.020 0 -798.290 -798.290
Kar Hisseleri
0 0 0 0 0 200.019 -6.762.036 -6.762.036 -6.562.017 -6.562.017
Devir Sonu Bakiyeler
350.910 27.920 8 -1.000.033 -1.000.033 -1.000.033 1.674.943 -4.881.384 -4.881.384 137.717 137.717 -3.068.724 1.420.763 5.057.387 18.613.943 23.671.330 21.402.174 21.402.174

Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2022 – 31.12.2022 Evvelki Devir 01.01.2021 – 31.12.2021
Başka Kapsamlı Gelir Tablosu

PERİYOT KARI (ZARARI)
18.613.943 8.801.005
BAŞKA KAPSAMLI GELİRLER

Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacaklar
-874.310 -107.364
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Karları (Kayıpları)
18 -1.092.887 -134.205
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Başka Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
218.577 26.841
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Karları (Kayıpları), Vergi Tesiri
18 218.577 26.841
Kar yahut Ziyan Olarak Tekrar Sınıflandırılacaklar
76.020 -1.754.832
Gerçeğe Uygun Paha Farkı Öbür Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara Ait Öbür Kapsamlı Gelir (Gider)
96.029 5.146
Gerçeğe Uygun Paha Farkı Öteki Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Çıkarlar (Kayıplar)
18 96.029 5.146
Nakit Akış Riskinden Korunmaya Ait Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.028.183 -2.239.066
Nakit Akış Riskinden Korunma Karları (Kayıpları)
18 -2.028.183 -2.239.066
Özkaynak Usulüyle Pahalanan Yatırımların Başka Kapsamlı Gelirinden Kar yahut Ziyanda Sınıflandırılacak Hisseler
1.674.943 0
Özkaynak Yoluyla Pahalanan Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Yararları (Kayıpları)
18 1.674.943 0
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Öbür Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
333.231 479.088
Gerçeğe Uygun Paha Farkı Başka Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara Ait Öteki Kapsamlı Gelir, Vergi Tesiri
18 -4.801 -257
Nakit Akış Riskinden Korunmaya Ait Öteki Kapsamlı Gelir, Vergi Tesiri
18 338.032 479.345
BAŞKA KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-798.290 -1.862.196
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.815.653 6.938.809
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 0
Ana İştirak Hisseleri
17.815.653 6.938.809

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111679

BIST

Bloomberg HT’nin Haberi