Investing.com – TÜİK’in açıkladığı dış ticaret endeksleri raporuna nazaran Aralık 2022’de ihracat ünite kıymeti artarken ölçünün da azalma oldu.

2022’de dünyada güç başta olmak üzere emtia ve besin kümesinde yaşanan fiyat artışları ithalat maliyetlerin de yükselmesine neden oldu.

İhracat kıymeti 2022’de %7,9 oranında arttı

İhracat ünite paha endeksi Aralık ayında bir evvelki yılın birebir ayına nazaran %7 artış gösterdi. Aralık ayında ihraç edilen eserlerden besin, içecek ve tütün kümesi fiyatında %12,4, ham unsurlarda (yakıt hariç) %1,9, yakıtlarda %27,5 ve imalat endüstrinde (gıda, içecek, tütün hariç) %5,6 artış yaşandı.

Çeyreklik bazda ihracat pahası son çeyrekte, üçüncü çeyreğe nazaran %4,9 oranında artarken yıllık bazda ise 2021’e nazaran %7,9 oranında yükseldi.

İhracat ölçü endeksi Aralık ayında azaldı, yıllık bazda yükseldi

İhracat ölçü endeksi Aralık ayında bir evvelki yılın birebir ayına nazaran %3,7 azalış gösterdi. İhraç edilen eser ölçüsü, bir evvelki yılın birebir ayına nazaran, besin, içecek ve tütün kümesinde %3,6 ve imalat endüstrinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4,4 azalırken ham unsur kümesinde (yakıt hariç) %19,2 ve yakıtlarda %10,5 oranında artış kaydetti.

İhracat ölçü endeksi 2022 yılı dördüncü çeyrekte bir evvelki yılın dördüncü çeyreğine nazaran %2,1 azaldı. 2021’e nazaran endeks %4,8 artış yaşadı.

İthalat kıymeti 2022’de %23,9 oranında yükseldi

İthalat ünite bedel endeksi Aralık ayında bir evvelki yılın birebir ayına nazaran %8,6 arttı. Son ayda en yüksek artış %33,6 ile yakıt kümesinde gerçekleşti. Yakıt hariç ham unsurda %8,8 oranında azalma oldu.

İthalat ünite paha endeksi 2022 yılı dördüncü çeyrekte bir evvelki yılın dördüncü çeyreğine nazaran %9,2 arttı. Endeks, 2022 yılında bir evvelki yıla nazaran %23,9 arttı.

İthalat ölçü endeksi %3,3 arttı

İthalat ölçü endeksi Aralık ayında bir evvelki yılın birebir ayına nazaran %3,3 arttı. Endeks bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran, besin, içecek ve tütünde %3,2, ham hususlarda (yakıt hariç) %32,9 ve yakıtlarda %14,6 azalırken, imalat endüstrinde (gıda, içecek, tütün hariç) %6,1 arttı.

İthalat ölçü endeksi 2022 yılı dördüncü çeyrekte bir evvelki yılın dördüncü çeyreğine nazaran %8,3 arttı. Endeks, 2022 yılında bir evvelki yıla nazaran %8,2 arttı.

Dış ticaret haddi geriledi

İhracat ünite paha endeksinin ithalat ünite paha endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi, 2022’de 74,8 oldu. 

Muharrir: Deniz Engin

Investing TR’nin Haberi